Aquateknikk AS leverer totalløsninger for fôring i landbaserte oppdrettsanlegg inkludert siloer, fôrautomater og styringssystemer. Både utvikling, produksjon og leveranser er norsk. Nylig leverte selskapet til Fredrikstad Seafood som leverer matfisk 100% fra land.

 – Vi er alene eller blant svært få som leverer fôrløsninger hvor alle komponenter er i syrefast stål og andre korrosjonsbestandig materialer, sier daglig leder Roald Kverme.
 Han etablerte Aquateknikk på basis av 30 års erfaring fra fôring i landbruket.
 – Nøysomheten fra landbruket viderefører vi i leveransene våre, enda så mye som 80 prosent av komponentene er produsert her i Norge. Vi oppnår i sum rimelige installasjoner med høy funksjonalitet og kvalitet, sier han.
Styringssystemet utvikles i eget hus og håndterer for eksempel fôringtider, silomåling, kurver osv. Systemet kan fjernstyres via VPN. Videosystem for overvåking av tilstanden på bunnene av tankene er underveis.
Aquateknikk har løsninger for alt fra de helt små til de aller største anleggene. Erko Settefisk var første kunde for fire år siden og har nå fire anlegg i drift. Fredrikstad Seafood vil oppdrette matfisk på 4-5 kg som er fôret med hjelp av Aquateknikk.
– Anleggene våre produserer ikke støv, avslutter han, – det skaper bare problemer i biofiltre.