Ølve Industrier leverer fullautomatiserte systemer for håndtering av isoporkasser og annen emballasje til emballasjeprodusenter og de fleste lakseslakteriene i Norge.

Industribedriften ytterst i Hardangerfjorden utvikler, tester og produserer alle produktene i egne lokaler.
Bedriftens 25 medarbeidere leverer, monterer og tilbyr service på produktene sine i hele verden. Rundt halvparten er i produksjon og service, mens de øvrige jobber med utvikling, prosjektering og prosjektledelse.

 Med høy kompetanse innen automasjon og smarte løsninger sørger Ølve Industrier for at fiskekasser kommer trygt fra kasseprodusenten til kasselageret på slakteriet, og herfra videre inn til pakkegrader hvor fisk pakkes i kasser. Og her må det gå fort, for det pakkes fisk ofte i 40 kasser per minutt – eller mer. Videre kan systemer fra Ølve Industrier legge i riktig mengde is før lokk legges på og kassene sendes til palletering. Også innen palleteringsløsninger har Ølve Industrier gjort seg bemerket.
 – Vi automatiserer løsningene våre selv, sier Bjørkelund.

Vi opplever stor tillit i markedet og har det siste året ferdigstilt flere store prosjekter for bla. Vartdal Plastindustri, MOWI og Hav-Line, samtidig som vi har tegnet avtaler for levering av kasse og is-systemer til blant andre Sinkaberg Hansen AS, Vikenco AS og Salmar sitt nye slakteri på Senja. 

 – Vi tilpasser løsninger slik våre kunder ønsker det. Våre systemer sparer tid og ressurser i slakterier og hos emballasjeprodusenter, sier daglig leder Steinar Bjørkelund. Han er selv ingeniør og har i år tilbragt mye tid som prosjektleder hos Cermaq i Steigen. 
Vi er og skal være en trygg leverandør som leverer kvalitet til avtalt tid – uansett.»