VOLT Processor leverer effektiv og skånsom avlusing langs norskekysten.

Fartøyet VOLT Processor har fleksible kombinasjonsløsninger for avlusing som gjør det mulig å finjustere underveis slik at lusa skal slippe i størst mulig grad. VOLT Service satser også på bløgging for skånsom og effektiv behandling av laks og ørret.

– Vi bruker både fossefall/spyling og temperaturforskjeller ombord i avlusingsfartøyet. En effektiv kombinasjon. Belastningen for lusa er stor, men skånsom for fisken som er større individ, forteller daglig leder Even T. Remøy.
VOLT Service holder til i Fosnavåg og tilhører konsernet Remøy Management som har 11 fartøy i drift, inkludert VOLT Service sine to. Flere fartøy blir tilført flåten i år og nybygg vil bli levert i årene som kommer.
Satsingen reflekterer en trend i oppdrettsnæringen hvor slaktefisken bløgges ved merdekanten fremfor å bli transportert levende til slakteriet. Det blir bedre fiskevelferd gjennom færre operasjoner og mindre stress for fisken frem til slakt.
Dessuten unngår man risiko for smitte i forbindelse med transport og reduserer svinn som skyldes levendetransport. Resultatet er bedre fiskevelferd og økt lønnsomhet for oppdretteren.
– Vi ser høy interesse og satser videre på dette i de kommende årene, sier Remøy.