Med Truck Tek i føringen har Norge gjennom nærmere 20 år fungert som testmiljø for Amco Veba-kraner. Nå er kranserien et udiskutabelt sikkert valg.

Avslutt letingen dersom du ser etter kraner for røffe forhold hvor vær og saltvann inngår i bildet.
– Produsenten vår sier at dersom kranene holder for Norge, så holder de for resten av verden. Gjennom 17 år har vi samarbeidet om å lage kraner som er optimalt tilpasset maritime miljøer. Det vil vi fortsette med, sier Thaya Arumairasa, daglig leder, ingeniør og sakkyndig klasse A.
Små, men viktige fordeler avgjør. Thaya forklarer at Amco Veba for eksempel har mekaniske og hydrauliske sikkerhetsmekanismer i stedet for elektroniske.

Truck Tek leverer fleksible kraner til kaianlegg for lasting og lossing

– Det fungerer bedre, sier han, og legger til at rust knapt er tema med metallisering som standard overflatebehandling.
14 mann store bedrift Truck Tek, ligger på Gårdsøya i Brønnøysund, med egen kai og flyttebrygge for å ta mot båter for montering, sakkyndig kontroll, vedlikehold og mekaniske og hydrauliske reparasjoner.
– Vi anbefaler kranvalg etter grundig vurdering av kundens ønsker og behov, hvor kranen skal stå og oppgavene den skal løse.