To ganger har Biofeed gjennomført syklusen fra smolt til laks uten annen hjelp enn fôr med det mineralbaserte tilsetningsstoffet Biofeed Aqua Forte. Målet er at fisken skal få stå urørt i merdene.

 – Én av gjennomføringene var i Sognefjorden, sier daglig leder Kjell G. Lund i trønderbedriften. Selskapet Biofeed AS inngår i en større norsk selskapsgruppe som teller mer enn 170 medarbeidere. Gruppen produserer mer enn 2000 produkter til mennesker og dyr. Kunnskapen fra 40 års erfaring er overført til havbruksnæringen.
Bakteppet er velkjent. Fiskehelse inkludert lus er et omfattende problem. Dødeligheten er nærmer seg 30 prosent. I enkelte regioner gjennomgår fisken mer enn ti behandlinger mot lakselus.

Etisk og økonomisk problem

Selv om metodene med årene er blitt bedre, utgjør de en stor belastning for fisken og kostnad. Slimlag og dermed motstandsdyktighet blir dårligere, fisken blir stresset med tilhørende tap av tilvekst og alt for mange individer dør.
Det er etisk og bedriftsøkonomisk problematisk.

Avhjelper problemet

– Vi har forsket frem tilsetningsstoffer som bidrar til at laks og ørret får en naturlig utvikling og beskyttelse mot velkjente utfordringer. Med tilsetningsstoffene reduserer vi luseproblematikken kraftig, forteller Lund.
Analyser med blant annet Quantidoc dokumenterer at fisk på Biofeed har økt slimmengde, tettere slimceller og større slimceller.
Da Biofeed gikk inn i havbruksnæringen var overraskelsen stor over mangelen på dokumentasjon på fôrsiden. For folk og andre husdyr er dette en selvfølge for trygghet og troverdighet.
– Kanskje er prisfokus innenfor fôr blitt for sterk. Men, til syvende og sist er det totallønnsomheten som avgjør. Våre fôrtilsetninger bidrar til redusert dødelighet og andre driftsoperasjoner, og dermed til økt lønnsomhet, sier Lund.
Optimalt sett skal fisken ikke røres før slakt. Biofeed kan dokumentere vellykkede sykluser på dette og situasjoner hvor behovet for behandling er kraftig redusert.