Vågen AS avvanner oljeslam, kommunalt slam, fiskeslam, slakteriavfall, landbruksavfall, storkjøkkenavfall og annet prosessavfall. Mange sparer inn investeringene i pressene på 2-3 år. Vått blir redusert til fast, med kanskje så lite som 5-10 prosent av energiforbruket til konkurrerende teknologi. 

Avvanning bidrar med å redusere avfallsmengden til håndterbar størrelse. Samtidig går kostnadene til transport og deponering ned.
– Si at du har et volum på 1000 liter slam fra offshorevirksomhet, som kan reduseres til bare 30 liter spesialavfall. Det blir rimeligere og enklere å lagre, frakte og deponere, sier salgs- og markedssjef Gisle Mikalsen i Vågen.
 Selskapet dekker all prosessindustri inkludert akvakultur, smelteverk, næringsmiddelindustri og olje/gass. For 25 år siden gikk virksomhetens første leveranse til avvanning av kloakkslam. Senere har annen prosessindustri kommet til. Havbruksnæringen er i ferd med å bli en stor kundegruppe.
Vågen leverer tradisjonelle skruepresser, multidisk- skruepresser og ovale diskavvannere.

Raske fakta

  • Alle stålkvaliteter
  • Fra 1 til 100 kubikk per time
  • 25 års erfaring fra offshore, nærings-middel og annen prosessindustri
  • Engineering og leveranse fra Tysnes, Sunnhordland
  • Høy driftssikkerhet, lange serviceintervaller