Stadpipe leverer rørsystemer i alle størrelser til fiskeri, oppdrett og industri, og gjør alt fra prosjektering via produksjon til installasjon.

Stadpipe AS bygger rørsystemer i alle størrelser til fiskeri, oppdrett og industri. Selskapet har totalkostnaden ved investering og drift som rettesnor.

– Rørsystemene våre overlever som oftest fartøy og anleggene de er installert i, sier daglig leder Nils-Per Sjåstad.
Det er fordi Stadpipe gjør jobben grundig og bygger i polyetylen-plast som varer i minst 50 år. Fra oppstartsmøte med kunden gjør Stadpipes 30 medarbeidere alt som skal til, inkludert prosjektering, visualisering, dimensjonering, planlegging og installasjon.

– Vi gjør jobben skikkelig med en gang. Anleggene er med årene blitt veldig avanserte, med mye styringer. Like fullt fokuserer vi på enkel struktur og drift slik at totalkostnadene kan holdes nede, sier han.
Verkstedet på Stadlandet utvikler og produserer også rør-deler på bestilling for kunder, grossister og andre rørleggere. I utgangspunktet er alt mulig, for eksempel serier ned til ett eksemplar.
Nylig leverte selskapet rørsystemer til et RAS-anlegg som inkluderer 12000 meter rør fra 110 mm til 1200 mm og 600 ventiler.
Men, selskapet har små og stor kunder, og leverer dimensjoner ned til 20 mm. Stadpipe følger kundene ut i verden, for eksempel ved levering av rørsystemer på skip.