MarinHelse går også egne veier i omsorg for fisk og røktere. Her er selskapets lusetellingskar som har vært en stor suksess.

MarinHelse jobber hver dag med livskvalitet for oppdrettsfisk slik at den skal føle minst mulig ubehag og smerte. Omsorgen er lønnsom også fordi frisk fisk vokser best.

– Vår hovedoppgave er å hjelpe oppdrettsselskapene med deres fiskehelseutfordringer og gi dem gode råd basert på fakta, sier akvaveterinær Per Anton Sæther.

Sæther er daglig leder i selskapet som er Norges nest største og Nord-Norges største fiskehelsetjeneste. MarinHelse har en fagstab av akvaveterinærer, fiskehelsebiologer og marinbiologer. Staben har god oversikt over helseutvikling og utfordringer innenfor oppdrett av fisk. Dette gjelder både produksjonen i ferskvann og sjøvann.

– Vi er kjent for å være innovative og utforskende, og går gjerne egne veier for å forbedre hverdagen til både røktere og fisk. Det inkluderer utvikling av Norges beste lusetellingskar som brukes av små og store selskaper i dag, sier han.

Medarbeiderne er ute på merd- og karkanter hver eneste dag for å vurdere fiskehelsen. Lakselus tiltar som den største helseutfordringen for norsk oppdrettsnæring, også i Nord-Norge. I tillegg er fisken utsatt for sykdommer gjennom produksjonen. MarinHelse jobber kontinuerlig i forhold til utfordringer knyttet til dette.

– Likevel er fisk det husdyret i norsk matproduksjon som bruker minst antibiotika, enda fiskeproduksjon er størst i antall og mengde. Dette er enestående også i verdenssammenheng, sier han.