Baader er totalleverandør av systemer for fiskeprosessering. 99 år med utvikling av teknologi og serviceapparat gir sikkerhet for trygg og stabil drift inkludert reservedeler og teknikkerhjelp i bakhånd. Nyheten Baader 144 flytter «big data» for fullt inn i slakteri og filetering.

Den nye løsningen samler blant annet inn måledata og foto helt ned til enkeltfisk. 
– Dataene inkludert foto av enkeltfisk kan du bruke til mange formål inkludert å trekke dem helt tilbake til mær i den ene enden og reklamasjonsbehandling i den andre, sier Kjell Arthur Lind-Olsen ved Baader Norges hovedkontor i Ålesund. 
– Mottar du reklamasjon på en fisk eller kasse fisk, har du faktisk fotodokumentasjon fra produksjonen. Det er ekstra kjekt når reklamasjonen kommer fra den andre siden av kloden.

Pelagisk, hvit og oppdrett

Baader Norge er et heleid datterselskap av Baader i Tyskland. På verdensbasis fordeler Baader sin virksomhet i relativt like store andeler på fisk og kylling. I Norge utgjør foredling av pelagisk, hvitfisk og oppdrettsfisk hoveddelen av virksomheten. 
Baader har fulgt den industrielle revolusjonen i fiskerinæringen de siste tiårene. Lind-Olsen påpeker at denne har akselerert i de siste 5-10 årene. I denne perioden har selskapet markert seg kraftig som systemleverandør for prosessering, men også innenfor enkeltområder som vannjetskjæring av hvitfisk og andre fiskeslag.

Baader ønsker den internasjonale laksenæringen velkommen til arrangementet «salmon@baader» i Lubeck 27. september 2018 . Arrangementet går annethvert år og er et treffsted på tvers av geografi og virksomheter innenfor fiskeri og havbruk. Gå inn på www.baader.com og meld deg på.

 – I takt med industriutviklingen leverer vi nå imidlertid vel så mye én stk. lakseslakteri eller én stk. filetfabrikk som enkeltmaskiner, slår Lind-Olsen fast. 
Trenden med færre og større slakterienheter har også ført til avansert produksjon som man tidligere bare kunne drømme om.

Produksjonsutstyret kjenner ordredestinasjonen 

– Samspillet og flyten i en produksjon må stemme hele veien, hvis ikke stopper det opp. Nå skal du ikke bare ha en maskin som skjærer filet. Du skal ha et høyautomatisert system som varsler om manglende tilgang på råvarer, som sier i fra dersom noe ikke fungerer optimalt, maskiner som skjærer filet i samsvar med spesifikke ordre fra ordresystemet for bestemte destinasjoner og sørger for pakking i riktig kasse, sier han. 
Baader leverer løsninger som håndterer hele linjen fra inntak fra brønnbåt eller ventemerd, via human avlivning, sløying, sortering til filetering og pakking i ulike stadier før transport videre ut i verden. Et element i dette er også produksjonskontroll for optimal utstyrsutnyttelse. 
– Vi snakker om betydelige beløp dersom du taper én prosent med dagens store volumer. Maskinene våre sender melding til mobilen til teknikkere dersom noe ikke fungerer optimalt, slik at man kan få tatt affære både for å optimalisere produksjonen og unngå stans. Ingen kan ha fabrikker som hviler.

Bidrag til miljø og biproduktlønnsomhet

Større foredlingsgrad i Norge både for hvitfisk og oppdrettsfisk legger også igjen større mengder biprodukter i form av slo, hode og ryggbein fra fillettering. Dette kan utgjøre 40-50 prosent av fisken og dermed store verdier. 
Den økte foredlingsgraden Baader bidrar til skaper dermed også grunnlag for biproduktproduksjon som olje og mel. Samtidig blir blir andelen «mat på bilen» høyere, noe som bidrar til å redusere bransjens miljømessige fotavtrykk.