Ny båtlift vil høsten 2018 sørge for et enda bredere tjenestetilbud hos Barents Skipsservice i Båtsfjord. Selskapet ønsker å bidra til økt lønnsomhet for kystfl åten ved å løfte fartøy inntil 100 tonn på land for service og vedlikehold.

Planen var i 2017, men nå er høsten 2018 satt som tidspunkt for ferdigstillelsen av anlegget hvor fartøy fra 20 til 70 fot vil bli løftet på land.

Etterlengtet tilbud i Øst-Finnmark

– Verftstilbudet er ikke stå stort her øst i Finnmark. Mange kommer hit til fiskerihovedstaden Båtsfjord for å levere. Da er det fint å kunne få ivaretatt både akutte behov og planlagt arbeid, sier daglig leder Bjørn Aarnes. 
– Med et utvidet verftstilbud bidrar vi også til å utvide totaltilbudet her i Båtsfjord. Kan hende vil flere ser det verdt å ro fiske utenfor Finnmark når «dokken» og liften er på plass.
Årlig skal de fleste fartøy på land for rengjøring, vedlikehold og kanskje reparasjoner av skrog. Avstandene er store i nord. For fartøy med tilhold i området tar det tid å reise bort for å få jobben gjort. 
Ikke minst i de mest aktive periodene i året er tidsbruk på reise og opphold ved serviceverft jevngodt med tap av omsetning. I kommunen Båtsfjord på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark ligger et av få fiskevær i Norge med høyt aktivitetsnivå hele året.

Økt lønnsomhet

– Nå kan de komme hit også med oppgaver som krever at fartøyet blir løftet på land. Mindre tid går til spille og lønnsomheten øker, sier Aarnes. 
Barents Skipsservice henvender seg primært til kystflåten inkludert trålerflåten, russiske fartøy og oppdretts fartøy. Verftet omsetter årlig for i størrelsesorden 18 millioner kroner. 

Aktivitetsnivået er høyt. Både norske og russiske fartøy oppsøker anlegget som spiller en viktig rolle for helhetstilbudet i fiskerihovedstaden Båtsfjord.

Både norske og russiske fartøy oppsøker anlegget i Neptunbukta som har et godt utrustet lager med stål, aluminium, bolter, filter etc. De møter også russiskspråklige medarbeidere. 
– Vi har interessante hverdager. Her treffer vi og får hjulpet mange folk fra forskjellige land. Mange har knapt med tid, og da strekker vi oss langt for å hjelpe, sier han.