Sterner bruker årlig store ressurser på innovasjon for å tilfredsstille nye markeder innen moderne vannbehandling. I 2017 var ni prosent av arbeidsstyrken tilknyttet forskning og utvikling.

Selskapet leverer alt fra enkeltkomponenter til komplette systemer for drikkevann, akvakultur, avløpsrensing og maritimt. Til oppdrettsnæringen leverer Sterner komplette landbaserte anlegg for RAS, slambehandling og vanndesinfisering, samt vannbehandling for brønnbåter. 
– Vi hadde i 2017 fem av 55 årsverk engasjert i forskning og utvikling. Dette er formidabelt for et selskap av vår størrelse. Vi anser det imidlertid for å være nødvendig for å opprettholde en ledende posisjon innenfor våre felt, sier Bjarne E. Pettersen, administrerende direktør i Sterner AS.
I fjor sendte selskapet ikke mindre en tre patentsøknader på grunnlag av FoU-avdelingens arbeid.

Norge og Skottland

Sterner har hovedkontor på Ski utenfor Oslo og avdelinger i Bergen, Porsgrunn, Trondheim og ved flyplassen på Leknes. Søsterselskapet i Skotland bidrar til å bringe selskapets løsninger ut i verden.

Sterner leverer enkeltkomponenter og markedsledende systemer for drikkevann, akvakultur, maritimt og avløpsrensning. Selskapets RAS-anlegg (illustrasjonen) har slått an i markedet.

– Du kan faktisk se på klarheten i vannet at Sterner står bak teknologien, sier Pettersen.
RAS er da en type anlegg han har i tankene. RAS er resirkuleringssystem for vann innenfor landbaserte akvakulturanlegg. Sterner har solide og krevende kunder på referanselisten inkludert Universitetet i Ås og Bremnes Seashore.
– Fisken lever og vokser i vann. Derfor er vann utgangspunktet for vår løsningsorientering. Vi jobber for eksempel mye med hydraulikk i vannkarene for å skape effektiv vannstrøm uten opphopning av avfall i blindsoner. Resultatet blir både renere vann og svært høy utfiltreringsgrad, forklarer han.

Gjør vannet nytt igjen

Enten det gjelder vann ombord i brønnbåter eller RAS-anlegg er mange av behovene like. Stripping av CO2, mottiltak mot H2S- gassutvikling, fjerning av nitritter og innblanding av O2 er sentrale oppgaver som Sterner er markedsledende på. Store biologiske filtre fornyer vannet. Desinfisering skjer med både UV og ozon-anlegg.  – Vi bidrar også til å løse lakseindustriens største avfallsproblem som er slam fra smoltanlegg. I en luktsvak prosess gjør vi dette om til brensel, biogass eller gjødsel for landbruket. Vi var først ute med teknologi som ivaretar myndighetens krav. Ingen har gjort et tilsvarende antall installasjoner av slike løsninger. Vi er nå stolte nå av at Cermaqs eier Mitsubishi har brukt sitt store apparat verden over for å finne beste leverandør og valgte oss til nytt anlegg som hadde oppstart i april 2018.
Selskapet gjorde i 2017 en betydelig fornyelse med 15 nye medarbeidere for å møte markedets behov enda bedre. Avdeling i Bergen flyttet til Sandsli og har ni ansatte.

Best der det gjelder

Sterner har sin variant av uttrykket «best når det gjelder».
– Vi sier «best der det gjelder – der det teller aller mest for kundene, sier han.

Sterner leverer teknologi for rent vann

Sterner leverer systemer og komponenter for oppdrett, brønnbåter, drikkevann til kommuner og industri. Leverer også avløpsrensing inkludert slambehandling fra smoltanlegg.

  • Drikkevann: Størst i Norge innen UV- og ozon-desinfeksjon.
  • Akvakultur: Bidrar til økt lønnsomhet og bærekraftig miljø
  • Maritimt: Desinfisering og vannbehandling brønnbåter
  • Avløpsrensing: Innovative metoder for rensing og behandling