Fiskebåten Sara Karin for trål og snurrevad med platefryseanlegg om bord er levert til Oddgeir og Erling Andre Krag. Marin Design har brukt hele sitt tjenestespekter fra design/utvikling i samarbeid med eiere via oppfølging på verft til dokumentasjon. Lengde er 19,80 meter (under konsesjonsplikt for reker).

Marin Design AS leverer komplette konstruksjonstjenester fra konseptuelt design via byggetilsyn til leveringsdokumentasjon. Bildene viser fire aktuelle prosjekter fra designselskapet akkurat nå, inkludert fiskebåt med hybrid fremdriftsløsning.

Konstruksjonsbedriften har gjennom fire generasjoner fulgt fiske- og servicenæringen langsmed kysten.

Hybrid for garnfiske på 20,99 meter er under bygging for brødrene Hans og Øystein Angelsen. Får elektrisk fremdrift fra batterier som kan lades ved land eller om bord med generator. Marin Design har designet hybridbåter helt ned i 11 meter.

– Vi utvikler fartøy som er sikre og riktige for bruken, enten det er fiskefartøy som skal håndtere tungt fiskebruk eller servicefartøy hvor vi presser ekstremgrenser for bruk av dekkskraner. Havbruk er vekstområde også for oss, forteller daglig leder Ole Andreas Holm.

24-Meters servicebåt som er den femte i rekken med dette designet. Rettet mot havbruk (serviceselskaper eller direkte til oppdrettere) og operasjoner som notvasking, utsetting av anlegg, ankerhåndtering, slep og ROV. Utstyrt med store kraner for løfteoperasjoner ved merdene og kraftige vinsjer for ankerhåndtering og slep.

Han forteller at selskapet jobber mye med drømmer!

– Vi lager drømmearbeidsplasser for folk som kjenner ”hele flåten” og vet hva de ønsker seg. Vi får drømmene ned på papiret og gjort om til gode arbeidsplasser, sier han.

Midt-norsk båten er en 20 meter katamaran som funksjonelt gjør mye av de samme oppgavene som 24-meteren (annet bilde), men med en skrogform med andre egenskaper inkludert litt større arbeidsplattform på et noe kortere fartøy.

Marin Design leverer også slepebåter, kan sertifisere dekkskraner og har ISO 9001:20IS-sertifisert ledersystem.