Som flere andre bedrifter ble også filterspesialisten Ditech rammet av oljenedturen og måtte tenke nytt. En telefonsamtale i januar 2016 skulle vise seg å bane vei for det som skulle være starten på noe vi kan kalle en suksess for bedriften.

Krise på et fiskeoppdrett og et desperat behov etter å finne et skikkelig filter for lakseavlusing. Det ble grunnlaget for installasjon av et automatisk selvrensende filtersystem, som aldri før hadde blitt brukt til havbruksnæringen. Tilfeldighetene gjorde at et slikt filter var inne på lager og kunne sendes til kunden omgående. Spenningen var stor, men bare etter noen dager kunne en fastslå at dette var en suksess.
Filtrene krever lite vedlikehold og sørger for stabil drift til lave kostnader. At kundene også ser nytteverdien og kostnadsbesparelsen, forstår vi når daglig leder i Ditech, Øyvind Sivertsen, forteller at det har vært levert ca. 60 slike filterløsninger bare til havbruk det siste året.
Disse filtrene leverer Ditech også til maling- og kjemikalieindustrien, samt næringsmiddelindustrien. Filtrene kan leveres med de nødvendige sertifikater og godkjennelser som kreves.