Fra sine 11 turboverksteder i Skandinavia gjør Davi Turbo reparasjoner på marine turboer av alle merker og størrelser.

Davi Turbo har 11 turboverksteder i Skandinavia for diesel- og gassmotorer på båter. Selskapet er det eneste i verden som gjør reparasjoner og service på turboer av alle størrelser og merker. Til fast pris.

Så godt som alle båter etter 1970 fra små lystbåter til store tankbåter har turbo. Turboene er finmekanikk som roterer med turtall fra 30.000 til 150.000 omdreininger. De bidrar til økt motoreffekt og drivstoffbesparelser.
Selskapet har rutinerte og erfarne medarbeidere. Selv erfarne maskinister foretrekker å overlate vedlikehold på turboen til eksperter.
– Du skal skru turbo hver dag for å kunne holde et høyt kompetansenivå, sier daglig leder Roger Kaldhol.
Rutinemessig turboservice reduserer risikoen for driftsstans. Enten det gjelder rutine eller havari, er det av stor praktisk og økonomisk betydning å få utført arbeid ved et turboverksted i rimelig nærhet.
Forklaringen er at det tar tid og er kostbart å sende turboene avgårde, også fordi fartøy blir satt ut av drift inntil turboen er tilbake på plass.
Davi Turbo har dessuten et stort lager av bytteturboer og reservedeler i Norge, Sverige og Danmark.
– Før vi etablerer neste verksted spør vi kundene: Hvor vil dere ha det? Akkurat nå gjelder det spørsmålet verksted nummer 12 eller kanskje 13. Noen forslag? spør Kaldhol.