Familiebedriften Nils Williksen i Rørvik trengte økt palletteringskapasitet. Mekon og RobotNorge forente hver sin spisskompetanse i løsningen som håndterer 32 fiskekasser i minuttet. Robotisering sikrer effektivitet og konkurransedyktighet for norske virksomheter.

Stadig nye prosesser kan effektiviseres i anlegg med høy driftssikkerhet.

Smart samarbeid gir smart overkapasitet

– Palletteringsanlegget vi har levert til Williksen har meget høy kapasitet, sier Rune Bjelland fra RobotNorge AS. Med pallettering av hele 32 fiskekasser i minuttet, har løsningen betydelig overkapasitet, og «flaskehalsen» er flyttet til tidligere faser av foredlingen. Produksjonskapasiteten kan økes ytterligere ved å effektivisere også andre deler av prosessen, utdyper Ivar Sandneseng i Mekon AS.

Automasjons- og bransjekompetanse

Mekon ble stiftet i 2012, har fem medarbeidere og er i kraftig vekst. Sandneseng mottok i 2015 Senor Lyng prisen (hedersprisen til den avdøde gründeren og industrimannen Bjørn Lyng). Mekon har spisskompetanse innenfor automasjon og foredling i fiskeri og havbruksnæringen.

RobotNorge AS er eneforhandler av ABB roboter i Norge og har 30 års erfaring med integrasjon, automasjonsløsninger og innovasjonsprosjekter. ABB er en av verdens største robotleverandører og produserte 25 000 roboter i 2014.

– I dette prosjektet har vi forent kreftene for å skape en driftsikker og høyautomatisert løsning for kunden, slår Bjelland fast. Flere av våre partnere og kunder har vunnet innovasjons-priser med leveranser fra RobotNorge sentralt plassert i automasjonsprosessen.

Må gå unna

Nils Williksen har lang historikk og tradisjon fra oppdrett, slakt og videreforedling også av hvitfisk. Utgangspunktet nå var behovet for å øke palletteringskapasiteten på slaktelinja. Fisken skal være fersk og holdes kjølig. Da sier det seg selv at det må gå unna når fisken skal i isoporkasser med is og pakkes på pall, klar for utkjøring til verdensmarkedet.

– Driften er døgnkontinuerlig. RobotNorge og ABB er gode til å levere stabile roboter med høy oppetid. Vi overvåker dessuten løsningene med kamera og via nettet, og kan tre støttende til ved behov. Alle operatører går på kurs, ikke minst får teknikerne på anleggene opplæring i preventivt vedlikehold, sier Sandneseng.

Simulering

Selve leveransen starter i god tid før installasjonen. I forkant deltar kunden i simulering av løsningen. Kunden kjenner anlegget og kjenner behovet, og kan gjennom simuleringen delta i utformingen.

– Gjennom dette går også installasjonen enklere og raskere, slik at nedetiden på anlegget blir minimal, sier Bjelland.

Stadig Nye områder

Automatisering er avgjørende i høykostlandet Norge. Både dette og stadige forbedringer gjør at robotisering er på fremmarsj. Prosesser som ikke var mulig å automatisere tidligere, kan nå automatiseres.

Mekon og RobotNorge sikter seg inn mot dette markedet både sammen og hver for seg, og har intensjoner om å levere ytterligere palletteringsløsninger etter en vellykket leveranse til Nils Williksen.

– Vi er begge norske leverandører. Nærhet til kunden er viktig. Det gjelder service og ikke minst å kunne være en partner som følger opp og ser nye muligheter for kundene, sier Sandneseng.

– Har vi levert høy kvalitet sammen, er det kunden som kommer tilbake

– ikke produktet, føyer Bjelland til.