Steen-Hansen er ledende innen utvikling og produksjon av impregneringsprodukter for notposer til fiskeoppdrett. Selskapets produkter bidrar til at kystens naturgitte fortrinn med friskt, oksygenrikt sjøvann strømmer gjennom noten og gir fisken et godt vekstmiljø.

I tillegg til å levere produkter som gir optimal beskyttelse av notposen, har Steen-Hansen Havbruk stort fokus på å øke næringens kunnskap knyttet til groeutfordringer innen havbruk.

– Alle gode løsninger starter med kunnskap. Vi har produsert og distribuert Groeboken gratis i 20.000 eksemplarer, i lokalt tilpasset versjoner i inn- og utland. Oppdretterene står bedre rustet med kunnskapen boken tilfører om de ulike groeartene, sier markedssjef/CMO Rolf Mork-Knudsen.

Boken er objektiv, forsknings-basert og gir et solid grunnlag for å finne frem til riktig løsning på problemene.

Det kan være komplisert å velge riktig mellom type notbeskyttelse, spyling eller hyppig notskifter mht. det faktiske kostnadsbildet for de forskjellige valgene.

– Derfor lanserte vi Groekalkulatoren nå i mars. På grunnlag av enkle data du plotter inn på et halvt minutt viser kalkulatoren konkret hva aktuelle strategivalg for rene nøter vil koste.

I likhet med Groeboken er kalkulatoren reklame- og kostnadsfri. Tilbakemeldingene er positive på verktøyet som lar brukerne enkelt gjøre kvalifiserte vurderinger på et komplisert felt.