ROV-eksperten Atlanteco på Frei har nærmere 20 års erfaring med salg, service og vedlikehold av utstyr og er en ledende leverandør til oppdrettsnæringen. At eieren selv er ROV-entusiast og i stand til å gjennomføre kompliserte inspeksjoner for kundene, er ikke en ulempe.

 – ROV’en, de små, fjernstyrte undervannsbåtene med inspeksjonsutstyr og funksjonsarmer, har blitt viktig og standard utrustning på et oppdrettsanlegg, forteller eier av Atlanteco, Daniel Nordström. – De brukes til anker- og boltposisjonering, inspeksjon av not og kartlegging av bunnforhold. Brukt på rett måte gir ROV’en verdifull informasjon. Med en påmontert funksjonsmanipulator kan det også brukes til å plukke opp forskjellige gjenstander.

Atlanteco sin virksomhet er todelt: – Vi selger utstyr og tar ansvar for service og vedlikehold på alt vi leverer. Med delelager i Kristiansund og mange kunder i nærområdet, går det raskt å få en ROV tilbake i drift, de få gangen vi har opplevd maskinstans. Vi kan også låne eller leie ut maskiner ved behov, men basert på erfaring tør jeg påstå at det er veldig sjelden noe er galt med ROV’ene vi selger.

– I tillegg til leveranser og service, holder vi kurs i oppdretts inspeksjoner.

Å operere en ROV effektivt krever kunnskap og erfaring hvis du vil ha best mulig bilder og dokumentasjon, for eksempel ved en bolt- og ankerinspeksjon. Mange velger derfor å overlate dette til oss og vi har gjort jobber i store deler av landet, fra Fredrikstad til Tromsø. Flere av disse oppdragene skjer på oppdrettsanlegg, men vi inspiserer også vannrør og elkabler for kommuner, gjør kai- og broinspeksjoner og tar oppdrag knyttet til båt og skip, forteller eier av Atlanteco, Daniel Nordström.