Med Horizon Optimizer vil infront-X bidra til økt lønnsomhet for sine kunder i oppdrettsnæringen.

Infront-X leverer optimaliserings-modellen Horizon Optimizer som gir oppdretterne maksimal utnyttelse av konsesjonene sine.

I oppdrettsplanlegging spiller mange faktorer inn inkludert MTB, størrelse, pris og antall smolt, slakt- og brønnbåtkapasiteter, fôrpiser, tilvekst, salgspriser, miljø m.m.
– For en oppdretter er det uhyre tidskrevende og vanskelig å gjøre god planlegging hvor alle kriterier blir hensyntatt, forklarer daglig leder og sivilingeniør Torbjørn Skjetne i Infront-X.
– Derfor har vi utviklet Horizon Optimizer som gjør det enklere å ta hensyn til alle faktorer og samtidig utnytte oppdretters ressurser optimalt.

Applikasjonen er et resultat av mange års forskning. Den har en todelt funksjonalitet.
For det ene kan brukerne analysere sine kapasiteter og prosesser, avdekke knapphetsfaktorer og etablere beslutningsgrunnlag for videre investeringer i verdikjeden.
For det andre kan dataene fra optimaliseringsprogrammet overføres til operasjonelle planleggingsverktøy, noe som gjør det enklere å sette planer om forbedring ut i livet.
– Horizon Optimizer gir et kvantesprang sammenlignet med konvensjonelle planleggingsmetoder, sier Skjetne. Skjetne følger opp med at produktet er i dag i operasjonell bruk hos store, norske oppdrettere.
Infront-X ble etablert i 2003, har 13 medarbeider og er lokalisert i Trondheim. Selskapet har et bredt spekter av IT-produkter innenfor datafangst, prognosering og rapportering.