Frøy-gruppen er leverandør av maritime service og vedlikeholdstjenester innen havbruksnæringen. Selskapet opererer langs hele kysten og er kjent for et bredt tjenestespekter til konkurransedyktige priser.

Stadig strengere krav til miljøpåvirkning og fiskevelferd gjør at oppdrettere i en travel hverdag må vurdere om de skal utføre service og vedlikehold selv, eller sette bort ulike oppgaver. Noen velger å gjøre det meste selv og trekke inn spesialkompetanse ved behov, mens andre velger å sette bort det meste, for å kunne konsentrere seg om den tradisjonelle røktingen.
– Det er kostbart og krevende å skulle gjøre alt selv. Mange oppgaver er risikofylte, krever dyrt og spesielt utstyr, som igjen trenger kompetanse ved bruk, vedlikehold og oppfølging i etterkant. Å skulle ha egne fartøy og sertifisert arbeidere til slike oppgaver blir dermed mindre lønnsomt, sier driftskoordinator Andreas Krogstad i Frøy Akvaservice.

Alt eller enkeltoppgaver

Derfor tar stadig flere oppdrettsvirksomheter kontakt med Frøy når egne fartøy og mannskaper ikke strekker til.
Frøy-gruppen inngår avtaler i hele størrelsesspekteret. Noen velger å kontakte selskapet for å få utført en enkelt oppgave, mens andre ønsker å sikre seg kapasitet innenfor flere tjenester, og gjerne for et større geografisk område.

– Gode kundeopplevelser avhenger av rett bemanning, rett fartøy, rett utstyr og godt planlagte arbeidsoppgaver, sier drifts- koordinator Andreas Krogstad i Frøy.

– Da inngår vi ofte en rammeavtale for leveransene. Denne spesifiserer hvilke tjenester som skal leveres, hvem som kan benytte avtalen, og selvfølgelig til hvilken kostnad for kunden. Deretter kontakter driftsansvarlige for de enkelte lokalitetene oss for å få tjenestene utført, forteller han.
– Dette skaper forutsigbarhet hva kvalitet og pris angår, samt sikkerhet for at nødvendig utstyr og kompetanse er tilgjengelig til enhver tid.
Ved å gjøre jobben godt og rimelig, bidrar Frøy både til sikkerhet, lønnsomhet og god fiskevelferd.

«Frøy-kulturen» positivt mottatt

– Det hjelper lite med fartøy, utstyr og verktøy uten at det blir brukt rett. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi er stolte av de gode tilbakemeldinger vi får fra kundene våre.
«Frøy-kulturen» består av syv postulater som er utarbeidet av de som jobber ute på båtene. Postulatene sier mye om hva som skal kjennetegne virksomheten og hvordan den ønsker å bli oppfattet av kundene. Viktige stikkord er kompetanse, serviceholdning og kvalitet.
– Vi legger dessuten stor vekt på god planlegging og god kommunikasjon. Dette er alfa og omega for å kunne oppnå gode resultater.

Innovasjon og utvikling

– Havbruksnæringen preges av innovasjon og utvikling. Det vi gjorde i går, er ikke godt nok i dag. Derfor er det avgjørende at vi som serviceleverandør lytter til våre kunder, og tilbyr nye og bedre produkter til priser de er villige til å betale.
Brønnbåter, avlusingsfartøy, slepebåter, servicekatamaraner, arbeidsbåter, notvaskebåter, dykkerbåter og lektere er noe av det som inngår i flåten. Alle er spesialbygget for et formål, men samtidig fleksible nok til å kunne levere flere forskjellige tjenester.

– Vi kan gjøre alt, bortsett fra å fôre fisken, sier Krogstad.
– Ser du for deg en maritim operasjon tilknyttet havbruk og som involverer båter, så vil vi høyst sannsynlig kunne stå for gjennomføringen med rett kvalitet og til rett tid.

Langsmed hele kysten

Selskapet leverer både i spotmarkedet og på kontrakter som løper over flere år. Hovedkontoret ligger på Frøya i Sør-Trøndelag, men selskapet leverer langsmed hele kysten.