Partner for maritime operasjoner

Havbruksnæringen er utgangspunktet for Frøy. Gjennom årene har selskapet imidlertid fått flere ben å stå på i kystnære, maritime operasjoner. Slep, forankring, dykking og andre undervannsoperasjoner, fraktoppdrag og konstruksjonsarbeid utgjør en voksende del av selskapets oppdragsmengde.