På markedet i dag finnes det utallige varianter av luker for fôrlevering, men ingen er selv-fungerende, og de krever masse dyrt vedlikehold. Valøyluka er en «enkel» fôrluke som baserer seg på tyngdekraften. Luken fungerer uten mannskap og uten avanserte tekniske løsninger. En ren mekanisk løsning, uten ledninger og koblinger, som ikke krever vedlikehold!

Idéen bak Valøyluka?

Det startet med at Guttorm Enoksen ved Marine Harvest kom til oss med noen skisser. De hadde en idé, men trengte hjelp til å vide- reutvikle. Med et kreativt samarbeide og en del revisjoner underveis, ble den første Valøyluka produsert i 2014. Enkelheten til lukene er suksessen. “Det enkle er ofte det beste”. Færre tekniske løsninger gir færre svake punkt og tar bort vedlikehold og feilmargin, sier Daglig leder Vedbjørn Gullbrandsen.

Kostnadsbesparende og sikker drift

Enkelheten rundt løsningen på Valøyluka gjør at vi kan selge lukene rimelig i forhold til kon- kurrenten. Og selve grunntanken var å kunne ta imot fôr på en enkel, sikker og god måte uten bemanning. Noe som vises på bunnlinja.
Vedlikeholdskostnader forsvinner hos oss og investeringene er billigere enn konkurrerende leverandører. Her snakker vi store forskjeller i både installasjonskostnad og driftskostnader.

En luke som passer til alle

For at alle skal kunne bruke Valøyluka, skreddersyr vi adaptere til alle eksisterende lukekarmer. Vi har ikke like mange adaptere som eksisterende lukekarmer, men vi har en god del. Vi ønsker å gi alle kunder mulighet til å bruke lukene våre.
Vi har nylig styrket oss på salg ved å inngå avtale med Bio Marine, som skal selge og mon- tere lukene våre til nye kunder.
Bio Marine selger også målere som forteller hvor mye fôr oppdretter har på lager. Vi har tro på en stor framtid i næringen.

Et typisk Kystteknikk produkt?

Valøyluka, et typisk Kystteknikk produkt, den setter seg i en rekke av kreative løsninger som vi er kjente for innen mekanisk industri. Vi brenner for å samarbeide tett med kundene våre, og ønsker å finne de beste løsningene for at kundene våre skal kunne effektivisere og få en mest mulig lønnsom drift.
Har ideen ført til andre ideer?
Kystteknikk er jo en idè-bedrift og vi jobber jo stadig med nye ting. Du skal ikke se bort i fra at det kommer noe i fremtiden som følge av grunntanken bak. Men vi kan ikke si alt enda, dere får vente å se sier Vebjørn lurt.
Vi pleier og si at Kystteknikk er en totalleve- randør innen mekanisk industri, med dette mener vi at vi er med på alt fra start til slutt. Vi er der om du trenger noen å drodle med, løse et eksisterende problem, videreutvikle en løsning eller reparere noe som ikke virker. Vi jobber for og finne morgendagens løsninger.

Les mer på våre nettsider: kystteknikk.no