NWP Development er NWP sin nye innovasjonssatsing og skal skape enda tryggere, grønnere og effektive produkter for kundene.

– Gjennom vårt datterselskapet NWP Development satser vi enda sterkere på innovasjon og produktutvikling til våre kunder.

Det sier CEO Arne Dalland i Norwegian Weather Protection AS (NWP). NWP Development skal bidra med utvikling av nye produkter og teknologier innen alle NWP sine eksisterende og nye markeder.
Dalland tok initiativ til å etablere NWP Development for å prioritere utvikling sterkere, samtidig som NWP kunne ha full oppmerksomhet rettet mot produksjonen.
Jan Henning Rysjedal er daglig leder i utviklingsselskapet. Han skal lede arbeidet med pre-kvalifisering av ulike prosjekter, utarbeide design og tekniske løsninger, og modellforsøk.
– En egen NWP-lab for testing av nye materialer blir en viktig ressurs i dette arbeidet. Vi ønsker også å gjøre laben tilgjengelig for aktører i andre markeder, sier Rysjedal.
Selskapet i Meland kommune åpnet nytt produksjonsanlegg i mai 2019. Herfra leverer 45 medarbeidere tekstiler og membraner av høy kvalitet til blant annet havbruk, landbruk, bygg og industri. Selskapet leverer bærekraftige produkter og har sterkt miljøfokus.