Fra vår leveranse på sørspissen av Chile, Piscicultura Tierra Del Fuego.

Salsnes Filter har i snart 30 år bygd anlegg for rensing av avløpsvann og prosessering av slam.

Salsnes-teknologien

Teknologien fjerner partikler fra store vannstrømmer på en meget skånsom måte, og uten å knuse dem med en unik beltefilterteknologi. Samtidig graviteres væske gjennom filterduken slik at slammet fortykkes. Dette sikrer høye rensegrader og avvanning i en og samme maskin- i kun ett trinn. Vi har levert mer enn 1000 installasjoner World Wide til kommunale renseanlegg og industri- herunder akvakultur hvor vi til nå har levert rundt 50 anlegg.
Maskinene produseres i syrefast stål ved vår fabrikk utenfor Namsos, med lokal produksjon av maskindeler. Dette gjør at det meste av reservedeler ligger i Norge.

Montering, igangkjøring og service gjør vi selv, og med så mange solgte anlegg er vi alltid på veien. Kanskje er det en fra Salsnes Filter i flyet du sitter i nå?

Akvakulturmarkedet

Akvakultur er et av våre viktigste satsingsområder, og behovet for filtrering og avvanning er i sterk vekst. Her har vi en god posisjon, og de siste årene har vi levert til brønnbåter (lusefiltrering), slakterier (prosessvann), notvaskeanlegg (begroing og skjell) og ikke minst til mange norske og utenlandske settefiskanlegg for laks (forspill og ekskrementer). I år satser vi dessuten på å levere filtermaskiner til RAS anlegg som førsteledd i den avanserte rensingen som foregår der. Ettersom partiklene løftes ut av vannfasen på en særlig skånsom måte, reduseres knusing til et minimum. Dette vil være fordelaktig for påfølgende rensetrinn, og sikre godt vann til oppdrettsfisken.

Slambehandling

Det er i ferd med å bli bygget mange store landbaserte oppdrettsanlegg både i Norge og verden, og her må det ofte inn mer omfattende slamlinjer.


Her kombinerer vi beltefilter og vakuum teknologi, noe som øker tørrrstoff fra 0,1 til 25 % TS. Etter Salsnes prosessen føres slammet til en tørke som hever tørrstoffet til 95 % TS. Sammen med tørkeleverandøren AquaGreen har vi utviklet et luktfritt konsept, hvor prosessen kan utføres på en energipositiv måte, samtidig som slammet kan foredles til et salgbart gjødselsprodukt. Det hele skjer i to steg, og kan kjøres både med og uten polymer.


Vi er nå i ferd med å ferdigstille flere slamlinjer i Nord Norge, bl.a. på Mørsvikbotn, Innhavet og Astafjord, samtidig som et er under planlegging på Frøya. Vi har også nylig levert anlegg i Tafjord.

Utvikling og kontakt med næringen

Vår ambisjon er å være i tet når det gjelder innovasjonsgrad og teknologisk utvikling, og på en slik måte møte bransjens behov. Blant annet har vi utviklet et helautomatisk vaskesystem som sørger for å holde utstyret skikkelig rent over tid, noe som sikrer stabil drift. Anleggene skal ofte tilpasses eksisterende bygninger og hvert oppdrettsfirma sine spesielle behov, og det er viktig med en god engineering før byggingen tar til. Vi anbefaler derfor de som har fått rensekrav om å kontakte oss i god tid før prosjektet skal realiseres, slik at man har god tid til planleggingen.