Stranda Prolog leverer helhetlige løsninger for bedre dyrevelferd og dermed matkvalitet. Selskapet opplever nå stor etterspørsel etter løsninger for bløgging av fisken på merdekanten.

Prosessen innebærer sterkt redusert stress for fisken.
– Stresset fisk har det ikke godt. Den blir dessuten stive som pinner og lar seg vanskelig produsere. Det går i neste omgang utover matkvaliteten, sier adm. dir. Klaus Hoseth.
De rundt 100 medarbeiderne i havbrukshavnen Kristiansund dekker alle funksjoner i virksomheten. Samarbeidet er nært med redere og verft om løsningene ombord. Bedriften sveiser og leverer anlegg til slakteriene med dyp forståelse av at temaet er anlegg for næringsmidler.
 – At mye skjer på samme sted er viktig for erfaringsutveksling og innsikt for alle fra designere til sveisere, sier Hoseth.
Bløgget fisk fraktes i vanntanker. Vannmengden ved denne prosessen er bare 7-10 prosent av behovet ved levende frakt av fisk. Dermed kan fartøyene være mindre, rimeligere og mer energieffektive.
 – Fartøyene leverer lasten til tanker som kan tappes på dagtid i tempoet slakteriet ønsker. Også operasjonene på sjøen blir lettere å styre bort fra nattarbeid. Det gir bedre vilkår både for folk og fisk.