TosLab utvider regelmessig sin avanserte maskinpark. Oppdrett, fi skeri og vannverk er store kundegrupper.

Hvert år gjør TosLab rundt 80.000 analyser av vann- og matkvalitet. Tromsøfirmaets nyeste investering reduserer ventetiden på analyser av visse bakterier fra flere dager til ett døgn.

Hva ønsker du når det oppstår mistanke om tilstedeværelse av ugunstige eller kanskje til og med livsfarlige bakterier?
 – Raskt og presist analysesvar, sier daglig leder Vegard Tennes. – Enten du har en mistanke eller sender prøver rutinemessig, ønsker du å få resultatene fort for å sikre liv, helse og lønnsomhet.
TosLab har siden 1998 levert høyteknologiske laboratorietjenester. Prøvene som analyseres kommer typisk fra oppdrett, fiskeri, vannverk, avløpsanlegg, skipsindustri og offshore. I tillegg til næringsmidler blir også avløp, hygiene og miljøprøver kontrollert.
 Toslab har instrumenter, metoder og kompetanse for å spore forekomster av bakterier, tungmetaller og andre kjemiske fremmedstoffer.
 – Vi skanner blant annet drikkevann for skadelige og helsefarlige metaller ved hjelp av en ICP-ms maskin, forklarer han.
Siste investering er en Tempo-analysemaskin som avdekker blant annet e.coli, mugg og sopp, stafylokokker, entrobakteriase, bassilus cerus og kimtall betydelig raskere enn tidligere.
– Vi er oppdatert på de fleste gjeldende krav og forskrifter. Derfor kan kundene trygt outsource analysearbeidet til oss.
 TosLab bidrar også med rådgivning og internkontroll. Selskapet inngår i et omfattende norsk og internasjonalt laboratorienettverk.