For å ta unna veksten, har stålbyggprodusenten Llentab nylig etablert et nytt avdelingskontor i Stamsund i Lofoten.

Llentabs hovedprodukt er galvaniserte stålbygg i alle størrelser, fra små lagerhaller til gigantbygg på flere tusen kvadratmeter. De siste årene har selskapet vokst kraftig både i omsetning og antall årsverk, og alle avdelingskontorene i Oslo, Bergen og Trondheim er styrket med flere ansatte.

– Pågangen har vært så stor at vi ikke har greid å følge opp alle forespørsler. Når vi nå etablerer et eget kontor i Lofoten, skyldes det at markedet nordover er veldig bra. Hele 40 prosent av våre ordrere server er fra Nord- Norge, sier daglig leder Odd Sund i Llentab Norge.

Doblet ordrereserver

Omsetningen til Llentab Norge har skutt i været de siste årene, og vil ifølge Sund runde 160 millioner kroner i år. Fra 2013 til 2014 har ordrereservene mer enn doblet seg, fra 53 til 122 millioner kroner.

– I nord er fiskeindustrien svært viktige kunder for oss. Av en om- setning på 60 millioner kroner i Nord-Norge står denne bransjen for 50 prosent alene, sier Sund.

Han forteller at spesielt oppdrettsnæringen etterspør de vedlikeholdsvennlige byggene. Konstruksjonen i galvanisert stål dekket med sandwichpanel gjør at de tåler mye salt og fukt. Dessuten er de rustfrie.

Kombinasjonsbygg

Men det er ikke bare fisk som finner veien inn i stålhallene. Et viktig marked er også kombinasjonsbygg, som gjerne består av lager, verksted og kontorer. Llentab har satt opp en rekke slike bygg for blant annet entreprenører og firmaer som driver innen eiendomsutvikling og butikkdrift.

Det nyeste bygget Llentab har ført opp i Lofoten, sto ferdig i fjor høst og ble bestilt av en lokal maskinentreprenør. Jonassen Maskin hadde behov for en flerbrukshall til maskiner, utstyr og 10 ansatte.

– Vi hadde bruk for et solid bygg, som i tillegg måtte være godt isolert. Oppvarming og et godt inneklima kombinert med et effektivt energinivå var også viktige kriterier, sier innehaver Raymond Jonassen.

Han er svært godt fornøyd med det endelige resultatet, og ikke minst at det kun tok fem uker å få ferdig bygget.

Kort byggetid

Prefabrikkerte elementer gjør at byggetiden blir kort, og Llentab bruker alltid egne montasjefolk til å sette opp bygget. Nå kan selskapet også tilby bygg med komplette tekniske leveranser som el, rør og ventilasjon. Mesteparten av produksjonen av sandwich- og stålelementer foregår i Kungshamn i Sverige, hvor også hovedkontoret ligger. I tillegg har selskapet en fabrikk i Polen.

Lokal prosjektleder

Til å drifte Lofoten-kontoret og lede byggeprosjektene i Nord-Norge har Llentab hentet inn den erfarne prosjektlederen Eirik Pedersen fra Peab, som selv er hjemmehørende i Stamsund. Han har lang fartstid fra bygg- og anleggsbransjen med bygging av bruer, kaier- og brygger og er allerede i full gang med å jobbe seg inn i det store nordnorske markedet. I oppstartsfasen vil også prosjektleder Håkan Persson, med over 30 års erfaring fra Llentab i Sverige og Norge, være med og dra i gang Llentabs Lofoten-satsning.