Med miljøet i fokus leverer Normex driftssikre systemer for desinfeksjon og vannbehandling til fiskeri, akvakultur, vannverk og industri. EU og Innovasjon Norge har støttet selskapets teknologiutvikling med nærmere 40 millioner kroner.

– Vi har lagt store ressurser ned i forskning og utvikling. Nå betaler det seg, sier daglig leder Stig Johansen.

Blikk for behovene

Selskapet har blikk for kundens behov og utvikler derfor stadig nye produkter. Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med Møreforskning, Teknologisk Institutt, flere universiteter/høyskoler og teknologileverandører særlig i Norge, Tyskland, Sverige og England.
EU har bidratt til finansieringen gjennom sitt 6. og 7. rammeprogram. Også Innovasjon Norge har bidratt bl.a. gjennom miljøteknologordningen og skattefunn.

Desinfisering

Normex har hatt stor suksess med Normex Desinfecta™ som desinfiserer tanker, rørsystemer og RSW-systemer med ozon. Systemet er installert på brønnbåter, landbaserte prosessanlegg og mer enn 120 ringnotbåter. Det står på Mattilsynets liste over godkjente preparater til desinfeksjon i akvakulturanlegg. Desinfecta™ er godkjent av Statens legemiddelverk som teknisk desinfeksjonsmiddel i akvakulturnæringen.

– Behovene varierer. I matproduksjon kan mikroorganismer skape smitte og forurense mat og miljø. Om bord i for eksempel ringnotbåter gjøres desinfeksjon av hygieniske årsaker, forteller Johansen.
Anlegget produserer ozon fra luft/oksygen som injiseres i vann.

– Vann kommer fram overalt i rør, beholdere, bak rister og i kroker. Ozon løser opp fett og biofilm, og dreper bakterier og andre mikroorganismer i vann og overflater, forteller han.

Anleggene går trygt og stabilt år etter år, med lavfrekvent behov for service og vedlikehold. Like fullt står Normex’ serviceapparat i beredskap 24 timer i døgnet. Installasjonen blir gjort av samarbeidspartnere. Normex er til stede ved oppstart og står for opplæring.

Myndighetene følger opp

Matsikkerhet og hygiene står høyt på myndighetenes prioriteringsliste. Normex-anleggene har patenterte løsninger og kontrollsystemer med sensorer som kontinuerlig registrerer kvaliteten overfører data til datakonsoll og logger kvaliteten. Slik kan kvaliteten justeres og rapporteres til myndighetene.

Avløp er et annet stort område for selskapet, ikke minst innenfor fiskerimarkedet. Normex Adoxpol™ reduserer smittefare og sikre indre og ytre miljø ved hjelp av luft eller ozon-flotasjon. Luft kjøres inn i avløpsvannet i form av millioner av mikrostore bobler som gjør vannet nesten hvitt og melkelignende. Boblene driver opp partikler og fett til overflaten for fjerning.

– I noen tilfeller tilsetter vi ozon for å få enda mindre bobler, bedre flotasjon, hygienisering og desinfeksjon i samme prosess. Marine Harvest, Nutrimar, kommunale landanlegg og prosessindustribedriften Nils Sperre står på kundelisten, sier han.

Fra base i Ålesund leverer Normex til hele Norge og eksportmarkeder som Færøyene, Island, Chile, Mexico, Colombia, Danmark, Skottland og Irland.