– Å tegne rett forsikring krever erfaring og kompetanse. Men sannhetens øyeblikk for oss inntreffer når noe skjer med en båt vi har forsikret. Da er vi tilstede, tar vare på fiskeren og bidrar til rask skadebehandling.

Det er nok særlig denne tilstedeværelsen når ulykken skjer, som kundene våre forteller at de opplever som spesielt viktig. At vi er løsningsorienterte, personlige og for eksempel betaler ut forskudd uten lange, byråkratiske prosesser. 
Det forteller Bjarne Haldorsen, administrerende direktør i forsikringsselskapet Havtrygd. Selskapet har spesialisert seg på fiskebåter og følger i realiteten en stor del av den norske flåten ut på fiskefeltene hver dag, litt på samme måte som havsula henger over båtene når de drar ut på fangst. Men der fiskerne deler fangsten med fuglene, er det Havtrygd som deler sitt overskudd med kundene. 
– Vi er eid av fiskerne, og hvert år utbetaler vi deler av overskuddet til de som har forsikret båtene sine hos oss.

Viktig med riktig forsikring

Tilstedeværelse og hjelp i den akutte situasjonen, er avgjørende. Men forutsetningene for god bistand blir lagt lenge før ulykken skjer.
– Vi forsikrer båter som koster alt fra noen få tusen til 300 millioner kroner. Da er det viktig at vi vet nok om bransjen, til at vi kan bistå fiskerne med å tegne rett forsikring. Det er liten vits i å betale for mye. På den annen side, å være underforsikret kan vise seg å være helt fatalt.
– I denne prosessen legger vi stor vekt på personlig kommunikasjon. Alle har sin egen kontaktperson hos oss. Det er denne medarbeideren i Havtrygd som fiskeren har blitt kjent med på telefonen, som også er tilstede for å bistå kunden i en vanskelig situasjon, forklarer administrerende direktør i Havtrygd, Bjarne Haldorsen.