Redox sikrer RAS-anlegg, brønnbåter og andre installasjoner mot sykdom. Resultatet er økt lønnsomhet gjennom bedre fiskevelferd og dermed økt tilvekst og overlevelse.

I snart 15 år har Redox levert vannbehandlings- og desinfeksjonsløsninger til brønnbåter innenfor gjeldende krav og retningslinjer.

Holder smoltanlegg rene

– Vi retter oss nå også inn mot landbaserte anlegg inkludert RAS. Anleggene er blitt store, komplekse og utfordrende å holde rene. Det skaper grobunn for bakterievekst og H2 S-utvikling som kan ta livet av fisken. Med ozon kommer vi til. O3 er både desinfiserende og fettløsende, forteller daglig leder Sigmund Røeggen.
Ozonproduksjonen skjer stegvis. Først separeres oksygen (O2 ) fra luft. Deretter blir oksygen omgjort til ozon i en generator. Ozon er både desinfiserende og fettløsende.
– Vår teknologi er gjennomprøvd. Det er en opplevelse å se rengjøringseffekten. Selv i de største anleggene får vi gjort helt reint mellom hver batch, sier Røeggen.

NULL LISTERIA: Redox sikrer bakteriefri produksjonsforhold i prosessanlegg med ozonbasert desinfisering og rengjøring. Redox har kunnskap og erfaringer som sikrer riktig bruk av ozon.

– Vi desinfiserer ikke bare utstyr, men også inntaksvann. Slik forhindrer vi at bakterier forurenser allerede før produksjonen starter.
Selskapet opplever økt behov innen rensefiskhåndtering. Fisken blir ofte sorter og flyttet. Det skaper behov for rask og sikker desinfisering av kar og rør, noe ozon sørger for.

Brønn- og prosessbåter

Ombord i brønnbåter møter Redox-teknologien enda flere behov, og inkluderer UV-behandling av saltvannsinntak og -utløp, filtrering, oksygentilførsel til vann for fisk under transport, automatiserte vaskeanlegg og ozon for rengjøring og desinfisering av tanker, rørsystemer og overflater.
– Ozon er dominerende på brønnbåter også etter at mange nye krav er innført i forhold til vannbehandling, overvåking, styring og sensorikk. Bløgge- og prosessbåter trenger også høy standard mot smittespredning, sier Røeggen.
Redox ligger på Averøya, ble etablert i 2004 og har 14 ansatte. Selskapet har mottatt AquaNors innovasjonspris for økt biosikkerhet. Selskapet er også en markert aktør innenfor biosikkerhet ved industriproduksjon.