MarinHelse AS er med sine 20 ansatte et av Norges største selskaper innen fiskehelse. Selskapets visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Aktiviteten er i hovedsak fokusert rundt helsebesøk i sjøvann og ferskvann. På årsbasis blir rundt 20 settefiskanlegg betjent med alt fra rognkjeks, røye, ørret og laks, samtidig som fisken følges opp helse- og velferdsmessig på over 80 matfisklokaliteter i sjø. MarinHelse ønsker å være en annerledes fiskehelsetjeneste med et tydelig fokus på drift. Driftsforhold setter alltid rammene for fiskens trivsel.
For å bidra til bedre fiskevelferd utvikler vi også driftsoptimaliserende verktøy. Selskapet har blant annet utviklet et multifunksjonelt kar for lusetelling. Karet ble utviklet med innspill fra en rekke feltfolk i oppdrettsnæringa, og har gradvis fått en rekke ytterligere funksjonsområder. Per i dag er over 150 slike enheter solgt til lokaliteter i hele Norge.
MarinHelse bidrar også til kompetanseheving hos aktørene i oppdrettsnæringen, gjennom et bredt utvalg av fag-relaterte kurs, i form av klasseroms- og nettbasert undervisning.