Thermo-Transit utvider i Finnmark med Alta-basert virksomhet med over 40 norskregistrerte biler.

Med nytt materiell gir vi kundene ytterligere forutsigbarhet for presise leveranser til hele Europa, sier markedsansvarlig Arne Paul Slotsvik.
Siden oppstarten i Norge i 1995 er Thermo-Transit blitt landets største aktør på hvitfisklogistikk og markedets beste på laks, i henhold til kundene. Ikke minst innen sjømat er Finnmark et attraktivt og spennende marked, noe som er bakgrunnen for den kraftige ekspansjonen.
Flåten av selveide og innleide lastebiler passerer nå 500 med godt monn. Denne massive kapasiteten og moderne terminal på Berger ved Oslo og danske Padberg gjør Thermo-Transit til en betydelig aktør også innenfor stykkgods.

En Thermo-Transit-lastebil er nesten daglig innom hvert eneste fiskevær og lakseslakteri i landet.

– Fleksibilitet er et viktig stikkord for oss. Vi ønsker å strekke oss langt for å imøtekomme kundenes individuelle transportbehov, sier Slotsvik. Han legger til:
– Selv om virksomheten vokser seg stor, er vi enkle å nå på telefon, mail og nettsted.
Avdelinger i Vesterålen, Trøndelag, Møre, Oslo – og Alta – stiller både med kundeservice og velsmurt logistikk.