Safepath gjennomfører praktiske øvelser ombord i fartøy av alle størrelser. Ingen deltakere vet hva som skal skje. Det gir en utrolig god læringseffekt og fantastisk progresjon fra første til andre øvelse.

Fra sitt kontor i Kristiansund leverer selskapet havovervåking 24/7, marine operasjoner, beredskap inkl. øvelser og inspeksjoner. Alt fra énmanns- sjarken til cruiseskip og oljeinstallasjoner er i målgruppen.
– Alle er pliktige til å øve og oppbevare reglementert utstyr. Men, læringseffekten med oss er langt høyere enn om du selv planlegger og gjennomfører. Vi bytter ut varme bassenger og powerpoints med virkelighetsnære situasjoner, sier daglig leder Terje Rødahl.
Samtlige av de 40 fartøyene som har øvd til nå har investert i mer førstehjelps- og sikkerhetsutstyr. – Et tydelig tegn på hvor bevisstgjørende øvelsene er, sier han.
Beredskapssentralen til Safepath har all informasjon om oppdragsgivernes fartøy. Inntreffer en hendelse, får Hovedredningssentralen informasjonen og dermed umiddelbar oversikt. Safepath har tilsvarende informasjon om mange fartøy. Dette kan være avgjørende for at Hovedredningssentralen skal kunne dirigere egnete fartøy til hendelsestedet.
– Mange fartøy er familieeid. Når et familiemedlem ringer fra havet og er skadet, er det ikke lett å handle effektivt og rasjonelt. Hos oss er alle i trygge hender, også de på land.