Sjøtransport er fremtiden for miljøet og veksten i sjømatproduksjon. I mai 2018 sto nytt anlegg med dypvannskai og roro-rampe klar for næringen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik.

Fra det nye anlegget på Kråkøya har NTS ASA allerede testet sjømat på kjøl til Ijmujiden i Holland.
– Vi har etablert et effektivt anlegg som gjør skipstransport tidsmessig konkurransedyktig også i forhold til trailere, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus.
Sjøtransport av sjømat er viktig for å realisere vekstplanene for sjømatnæringen. Nord-Trøndelag Havn Rørvik (NTHR) samarbeider tett med næringen gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø under ledelse av Bellona. Målet er økt verdiskapning og sysselsetting til lavest mulig kostnad for samfunn og miljø.

Nytt havneanlegg på Kråkøya skiper produkter fra havbruksnæringen effektiv til Europa og reduserer trailertrafikk.

– Vi ligger midt i skipsleia i Midt-Norge og kan ta unna den store volumveksten som sjømatnæringa skaper, sier Dekkerhus. Det eksisterende kaianlegget i Rørvik vil fortsatt gi Hurtigrute- anløp midt i hjertet av kystbyen.
Sammen med Hitra Kysthavn har havna i Rørvik kapasitet til å flytte 13.000 trailerturer fra veiene.
– Skipingen av fersk laks åpner muligheter også for andre sjømatprodukter. Allerede har 1500 tonn lakseolje forlatt kaia vår. Også for øvrig næringsliv åpner nye muligheter seg gjennom ruter til Europa, sier han.
Kommunene Vikna, Nærøy og Leka står bak Kråkøy-anlegget.