– Sperre AS har utviklet ROV-løsninger for innlands-, kyst- og offshore-næringen siden 1993. Nå har vi brukt erfaringen fra disse årene, lyttet til kundenes ønsker og utviklet en høyteknologisk notvasker for oppdrettsnæringen. Det tjener miljøet, oppdretterne og fisken på.

Det forteller salgs og markedssjef Wenche Haugerud i Notodden-baserte Sperre ROV Technology. I over 20 år har selskapet utviklet og solgt stadig bedre ROV-løsninger til kunder i Norge og i utlandet. Nå lanserer de en helt ny type notvasker – Flying Net Cleaner (FNC) – som ikke klatrer på notveggen, men posisjonerer seg langs nota ved hjelp av thrustere.

Sperre AS og AKVA group ASA har nylig inngått en samarbeidsavtale om salg og service. Den nye notvaskeren passer inn i AKVA group ASA sin produktportefølje. Markedsføring, salg og service av det nye produktet vil derfor gå gjennom AKVA group ASA sitt godt utbygde distribusjons- og serviceapparat langs kysten vår.

Variert bruk i mange næringer

Sperre startet med å levere ROV-løsninger til kunder langs kysten og utførte ROV oppdrag. Utstyret blir blant annet brukt til inspeksjon av sjøkabler, rørgater, traseer, vedlikehold og overvåking av oppdrettsanlegg. Lenger til havs blir ROV’ene fra Sperre benyttet til vedlikehold og overvåking på offshore-installasjoner samt på store dyp for forskning/marin arkeologi.

– Oppdrettsnæringen har blitt en viktig kunde og partner for oss, fortsetter hun.

– Første gang vi tok med oss en ROV på en messe og lanserte ideen om å bruke ROV’ene i merdene, smilte de av oss. Etter hvert har disse installasjonene blitt så store, at de må bruke ROV for inspeksjon. ROV’ene blir brukt til alt fra inspeksjoner og forskjellige typer vedlikehold til å sy sammen not – og til å rengjøre dem.

FNC, lønnsom ny teknologi

– De tradisjonelle vaskeriggene sliter på nota og kan lage hull når de klatrer oppover notveggen. Mye av smusset blir kastet tilbake inn i nota og vaskeriggene har vært vanskelig å desinfisere. Og disse problemene bestemte vi oss for at vi ville prøve å løse. I år viser Sperre stolt frem resultatet: – Flying Net Cleaner (FNC) «flyr» langs notveggen i stedet for å klatre på den, og renser nota på en skånsom måte. FNC’en er bygget med standard ROV-komponenter som er lette å rengjøre og å desinfisere. Brukervennligheten til FNC er stor ved at det er bygget inn flere auto-funksjoner, sensorer som overvåker vasken og avanserte kamerasystemer.
Utviklingen av FNC produktet fortsetter, og den FNC modellen som lanseres er forberedt for oppsamling av avfall og i neste trinn vil den bli autonom.
– Hvis du spør kundene våre, tror jeg de vil si at Sperre leverer driftssikre løsninger som er solide. Vi gir kurs i vedlikehold og service på utstyret vi leverer, vi har et lager her på Notodden med deler som vi sender fra en dag til en annen – og vi lytter når kundene våre gir oss tilbakemelding. Derfor er ROV’ene – og nå også FNC’en – godt egnet for det arbeidet de brukes til, avslutter Wenche Haugerud i Sperre ROV Technology.