Fiskeoppdrett har de siste tyve år gjennomgått en spennende utvikling. Samtidig har næringen satt seg stadig høyere mål for bærekraft og miljøansvar.

Sterner har i samme periode vært en ledende leverandør av teknisk utstyr til oppdrett. Vår metode har vært å tilpasse teknologien til nye behov. I dag leverer vi systemer for styring av vannmiljø og sikring av fiskens vekst og helse, vannbehandling og rensing av utslipp. Vi er også ledende innenfor komplette landbaserte oppdrettsanlegg(RAS). 
Oppdrett på land åpner for bedre kontroll med vannkvalitet og temperatur, mindre utslipp til miljø og gjenvinning av ressurser. Vi har tatt oppgaven med å utvikle bærekraftige systemer for effektiv rensing av avløpsvann og håndtering av slam fra oppdrett.

Ferdig tørket slam fra oppdrettsfisk

I dag leverer vi løsninger som tilfredsstiller både oppdretternes behov og miljømyndigheternes krav, med inntil 96 % renseeffekt. Fiskeslam leveres i dag ferdig tørket og er allerede tatt i bruk i landbruk. Løsningene påvirker driftskostnadene i liten grad.
For ytterligere opplysninger kontakt Øyvind Thorsen på epost: ot@sterneras.no eller mobil 93 03 97 17.