Med et mobilt gjennomprøvd konsept mobiliserer Fagdykk AS hurtig og rimelig. Selskapet har etter hvert fått solid erfaring med å levere sikre dykkeoperasjoner over hele Norge inkludert Svalbard.

Over de siste årene har størrelsen på oppdragene og oppdragsmengden stadig vokst. Selskapet har etter hvert fått store samarbeidspartnere og gode avtaler, forteller gründer og daglig leder Arild Stenmo Tobiassen.
– Det handler om å sikre viktig infrastruktur som fiber- og kraftkabler. Kablene må beskyttes mot både sabotasje og mekanisk slitasje fra vær og vind, sier han. Innenfor kabelarbeid er bedriften med både på installasjon, sikring, etterinspeksjoner og oppfølging.
– Vi har også satset på anleggsarbeid som boring, sprengning, betongarbeid og sveising, til broer, kaier, fortøyningsbolter, seilingsmerker og fordyping av farleder. Tobiassen startet med anleggsdykking tilbake i 2004. Fagdykk ble startet i 2006, og etter snart 13 år i bransjen leverer nå selskapet tjenester til blant annet Seaworks Kabel, Statens Vegvesen, Telenor, Secora, Statkraft, entreprenører og kraftselskaper.
– Vi har for lengst innsett at stadig større kunder krever mer og mer kompetanse, i Fagdykk har vi tatt dette inn over oss og har derfor utvidet staben med prosjektledere og en egen HMS/KS-leder, men aller viktigst er faglærte og dyktige dykkere, det er jo disse som faktisk gjør jobben. For å understreke sikkerheten og kvaliteten er vi også godkjent av DNV GL og Bureau Veritas.
– Vi jobber i en utsatt bransje og må være bevisst på risikofaktorene, sier Tobiassen. I Fagdykk leverer vi effektive dykkeoperasjoner i hele Norge, vi har som vårt overordnede mål at vi til enhver tid skal etterleve høye kvalitetsstandarder. Gjennom dette skaper vi et sikkert arbeidsmiljø hver dag avslutter han.