Vestfold Plastindustri AS (VPI) leverer korrosjonsfrie prosessløsninger i tråd med nasjonalt regelverk, ferdig prosjektert og med god økonomi ved kjøp og drift/vedlikehold. VPI-Skole bringer både beskrivende og besluttende personer faglig ajour. 

Rørleggere, entreprenører, grossister og private og offentlige VA-konsulenter er i VPIs hovedmålgruppe.
– Vi jobber for å forenkle hverdagen til kundene våre, forklarer markedsdirektør Tor Lasse Nilsen.
– Områdene vi leverer til har omfattende regelverk og krever inngående materialkunnskap. Kundene våre jobber ikke nødvendigvis med dette så mye som oss. Derfor hjelper vi med vår egen skole, og gjør komplekse problemstillinger til noe enkelt ved å levere ferdig prosjekterte løsninger, sier han. 

To fabrikker i Norge

VPI er Nordens ledende produsent av korrosjonsfrie løsninger i glassfiberarmert polyester (GRP). Bedriften har rundet 30 år og nærmer seg 100 ansatte ved de to fabrikkene på Bokn i Rogaland og Andebu i Vestfold.
Selskapet leverer et bredt spekter ferdige løsninger (se ramme). Rundt halvparten av dem årlige omsetningen på ca. 160 millioner kroner er dessuten knyttet til produksjon av glassfiberløsninger etter kundenes egne tegninger.
– Kunder og konsulenter kan komme til oss med en problemstilling og i retur få et løsningsforslag som er solid forankret faglig og i regelverk. Det er langt mer effektivt enn på egenhånd å skulle designe og beskrive løsninger, sier Nilsen. Han legger til:
– En riktig prosessløsning gjør jobben godt og er rimelig i anskaffelse og drift.

Egen fagskole

VPI-Skole har høstet bred anerkjennelse for opplæring i hele rense- og prosessfaget, også utover VPI sin produktportefølje. Ved å gå skolen kan man selv bli ekspert. Mange rådgivende ingeniører har fått opplæring ved skolen.
– Ofte gir vi samtidig opplæring av kommunekonsulenter og rørlegger/entreprenør. Slik vi bygger vi bro mellom de som utfører og besluttende myndigheter, og bidrar til samsvar med regelverk og enklere søknadsprosesser.


VPI-kjerneområder

• Prosessleverandør, rent vann, vannbransjen
• Støperi for glassfiber
• Prefabrikkerte kommunaltekniske pumpestasjoner
• Kompetanseoverføring gjennom VPI-skolen
Løsninger; prosessløsninger; renseløsninger, olje- og fettutskillere, lagringsløsninger for bensin/ olje/kjemikalier, transport av vann- og avløp, spesialløsninger innen tyngre VA.