Gjennom utvidelser på lager, logistikk og kundeoppfølging har Nordic Emballasje AS etablert seg som nasjonal totalleverandør av emballasje til sjømatnæringen. Selskapet leverer også til kunder rundt hele Atlanterhavet. 

– Vi er totalleverandør for både oppdrett og hvitfisk for hele kundespekteret fra de minst til de største virksomhetene, sier daglig leder Jon Kåre Halstensen.
Selskapet leverer fra lager i Måløy, Ålesund, Tromsø, Båtsfjord. Nordic Emballasje har hovedkontor i Hokksund og hovedlager i Båtsfjord. Selskapet har dessuten eget innkjøpskontor i Vilnius, Litauen.
Selskapet er kjent for miljøvennlig emballasje som lar seg frakte i sammenslått/kompakt form, med minimal transport av luft med tilhørende unødige kostnader.

Foto: Bo Mathisen

– God logistikk er sentralt for alle, enten det gjelder havbruk med planlagte slakt og foredling eller hvitfisk hvor fangsten avgjør emballasjevolumet i siste øyeblikk, sier Halstensen.
Langsmed kysten går varer med Hurtigruta rett til mottak og foredlere. Selskapet har også avtaler med landbaserte transportører som kan levere raskt og som avtalt. Nordic Emballasje har 20 års historie.
– Vi fokuserer utelukkende på sjømatemballasje og holder oss unna andre næringer som kan stjele oppmerksomheten, sier han.