– Moderne båter, oppdatert teknologi og aktiv deltagelse i utviklingen av nytt utstyr og nye metoder. det gjør Bømlo Brønnbåtservice A/S (BBS) til førstevalget for oppdrettere som er opptatt av sikkerhet, kvalitet og dyrevelferd.

Det forteller Rino Jacobsen, ansvarlig for kvalitet og befraktning hos det familieeide og Stord-baserte brønnbåtrederiet. – Jeg pleier noen ganger å fremheve eierformen, fortsetter han:

– At vi er et familieeid rederi har sikret at overskuddet fra driften har blitt pløyd tilbake i virksomheten, og er reinvestert i både nye skip og utviklingen av moderne teknologi og løsninger. Akkurat nå har vi ingen skip som er eldre enn 5 år. I en bransje der den teknologiske utviklingen går raskt, er dette en sikkerhet for kundene og en garantist for at vi ikke jobber med gammelt utstyr.

Kompromissløs kvalitet

– BBS frakter slakteklar oppdrettslaks og -ørret hovedsakelig langs hele Sør Vestlandet. Og periodevis er vi på oppdrag for oppdrettskunder i Skottland, Irland og Russland. På en trygg måte, med fokus på miljø og dyrevelferd, transporteres smolt høst og vår. Vi bistår også oppdretterne, om nødvendig, i bekjempelsen av lus og parasitter året igjennom.

– Båtene våre er rustet med det siste av utstyr og teknologi, noe som blant annet reduserer risikoen for smitte knyttet til både frakt og avlusingsprosesser. Vi UV-behandler vannet og fanger opp lus med filtre, før de destrueres på en sikker måte, sier Jacobsen.

– Ambisjonen vår er alltid å ligge et hestehode foran våre konkurrenter i en tid der fokus på dyrevelferd, sikkerhet og smittebekjempelse er høyt. Derfor er vi også stolte av å kunne fortelle at lakseoppdretterne velger Bømlo Brønnbåtservice A/S når kvaliteten teller, avslutter Rino Jacobsen.