Med høyteknologiske laboratorietjenester jobber TosLab for å høyne matsikkerhet og vannkvalitet. Kundene er særlig innen fiskeri, skip/offshore næringsmiddelindustri, kommunale vannverk og avløpsanlegg.

I Norge tar vi som en selvfølge at mat og vann er rent og fritt for farlige bakterier.

– Fra tid til annen påvises likevel bakterier som listeria og E.coli. Da blir vi koblet inn for å finne kilden, forteller daglig leder Vegard Tennes i Toslab.

– Vi har en moderne instrumentpark inkludert en PCR-maskin som gjør det mulig å identifisere bakterier i løpet av et døgn. Tidligere kunne slike analyser ta en uke.

Rent vann og produksjonsmiljø

Kommuner og vannverk er lovpålagt å sjekke drikkevannet kontinuerlig, og selskapet har spesialisert seg på rutinemessige og preventive analyser for å forhindre uønskede hendelser som bakterieutbrudd. Toslab analyserer også renhold i produksjonsmiljø for fiskeri og næringsmiddelindustrien.

Styrker konkurranseevnen

– For næringsmiddel-industrien handler dette om å sikrehøy produktkvalitet og styrke konkurranseevnen. Blant annet opplever vi en økende etterspørsel fra fiskerinæringen som får det ypperste av analyser og arbeidsmetoder, sier Tennes.

Medarbeiderne har mange års bransjeerfaring og utdannelse innen mikrobiologi og kjemi. Det meste av virksomheten i kompetansebedriften skjer i laboratoriet og kvalitetssikres etter ISO 17025. TosLab er akkreditert for mikrobiologiske og kjemiske analyser.