Infrastruktur, bygninger og tekniske hjelpesystemer er en konsekvens av prosess og produksjon, og bør dermed sette premissene for løsninger. Med disse tankene Multiconsult har bygd seg opp til å bli et ledende rådgiver- miljø innen fiskeri og havbruk i Norge.

 – Vi har vært en betrodd partner for norsk sjømatindustri i mange år og har over 40 års erfaring med prosjekter og nybygg innen norsk fiskeri- og havbruksnæring. Vi kjenner derfor bransjen fra innsiden og vet at dette også er avgjørende for å gjøre en god jobb for våre kunder, sier Tom Arild Olsen, markedssjef for Industri i Multiconsult.

I dag er selskapet en totalleverandør av tjenester innen rådgivning, prosjektering og prosjektledelse for sjømatnæringen. I selskapets strategi frem mot 2017 er fiskeri og havbruk et uttalt satsningsområde innenfor forretningsområde Industri.

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er ett av Norges ledende selskaper innen multifaglig prosjektering og rådgiving, med om lag 1 750 medarbeidere fordelt på 30 kontorer i Norge og internasjonalt. I 2014 utførte selskapet mer enn 8 jekter for om lag 3 700 ulike kunder.

Kompetansesenter i nord

Multiconsult har etablert et kompetanse- senter for fiskeri og havbruk ved selskapets kontor i Tromsø. Senteret tar mål av seg å kunne bistå fiskeri- og havbruksnæringen i hele verdikjeden gjennom anlegg på sjø, kyst og land. I miljøet i Tromsø har man også verdensledende kompetanse innen kyst, marin og arktisk, og god kunnskap om hva som kreves i tøffe klimamessige omgivelser. Det er et tett samarbeid mellom Tromsø- miljøet og selskapets industrimiljøer i Oslo, Trondheim og Bergen. Dette bidrar til tettere oppfølging av kunder langs hele Norgeskysten, og en optimal utnyttelse av den samlede kompetanse og kapasitet.

– Vi ønsker en tett dialog med våre kunder for å forstå bransjens ønsker og behov.

Dette skaper en gjensidig tillit som også gjør det lettere for oss å tilby andre og bedre løsninger som kanskje kunden selv ikke har tenkt på, sier Olsen.

Et ledende rågivermiljø

Med akkreditering for anleggssertifisering og fortøyningsberegninger (INSP 010), stor kompetanse på kystkonstruksjoner og lang erfaring i prosjektering av anlegg på land, er selskapet godt skodd for å tilby tjenester i hele verdikjeden fra sjø til land. Dette gjør også Multiconsult til et ledende rådgiverselskap som kan tilby komplett rådgivning til fiskeri- og havbruksnæringen.

– Vi ønsker å fremstå som en muligjører. 1750 personer arbeider i Multiconsult Disse dekker et svært bredt fagspekter. Dette gir selskapet en unik fleksibilitet ved at man kan sette sammen spesialsydde team ut fra problemstillingene, forteller Olsen.