I Honningsvåg, byen ved Nordkapp, ligger et maritimt utdanningssenter som er unikt på flere måter. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole kombinerer både videregående yrkesutdanning med verdensledende fagutdanning for sjøkapteiner, styrmenn og maskinister. Tilbudet er gjennomgående blått som havet.

Nordkapp maritime fagskole og vgs. representerer et sjeldent miljø. Mens storbyer kan romme flere skoler, har skolen i Honningsvåg et stort behov å dekke – men langt i fra markedsgrunnlag stort nok i lokalmiljøet. Skolen har derfor utviklet seg ved å se langt utover vanlige faglige- og geografiske grenser.

Spennende tilbud

Dette har resultert i et usedvanlig tilbud. Skolen utdanner for eksempel elektrikere og akvateknikkere. Den kurser sjøoffiserer i siste sikkerhetskrav og gjennomfører omfattende oljevernberedskapsøvelser sammen med NOFO på sjø og i et verdensledende simulatormiljø for formålet.

– Utdanningstilbudet vårt er for det arktiske nord og hele kysten, sier kystrektor John Arne Andersen.

– Havblått er gjennomgående for alt vi gjør.

Blått hav

Den videregående skolen jobber med biologi og blant annet havbruk i partnerskap med Grieg Seafood Finnmark. Skolen har også samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – innen biologi på studiespesialisering og marine fag. Blått alt sammen.

Elektrolinjen har fordypning innenfor havblå skipselektronikk. Matros- og motormannlinja er i seg selv blå. Restaurant og matfag bygger på den gamle stuertskolen i Honningsvåg, og legger vekt på bruk av lokalt råstoff fra havet.

Tilfører ekstra muligheter

– Vi har noen ekstra gode muligheter. For eksempel kan vi tilføre elevene sikkerhetsopplæring som utvider arbeidsmarkedet deres også til skip- og offshoreinstallasjoner i norske og internasjonale farvann, sier Andersen.

Rektoren for to skoler har også ansvar for undervisning med lyd og bilde på videregående nivå til filialer i kommunene Hasvik, Loppa, Måsøy, Lebesby, Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg og Tana. 700 elever har til nå fulgt undervisningen.

Grieg sikrer lokal arbeidskraft og tar samfunnsansvar

– Ved å gi elever praksis ved våre oppdrettsanlegg tar vi samfunnsansvar og sikrer dessuten oss og næringen godt kvalifisert, lokal og stabil arbeidskraft.

Det sier Roger Skjeldnes i Grieg Seafood Finnmark. Han er driftsleder for selskapets anlegg i Lafjord og Sarnes i Nordkapp kommune. I mange år har Grieg Seafood Finnmark hatt elever i praksis fra Nordkapp maritime fagskole og vgs.

Hele vedikjeden

– Elevene får delta i hele verdikjeden fra settefisk til oppdrettsanlegg, på båter og ved mærer og landanlegg. De følger våre ordinære skiftordninger, får delta og observere. De er bortimot så nære oppgavene som det er mulig å komme, og får en meget relevant praksis, forteller Skjeldnes.

Avdelingsleder for yrkesfag Alf Roger Storhaug kan ikke få fullrost samarbeidet godt nok.

– For de fleste er hjemme best, og ungdom vil etablere seg på hjemstedet om det er jobb å få. Langsiktig samarbeid om praksisarenaer rundt om i fjordene i Finnmark, som for eksempel hos Grieg Seafood Finnmark, er gull verdt for skolen og elevene. Da kan elevene bo hjemme, eller i nærheten av hjemmet i praksisperiodene, sier Storhaug.

Praksis med reiseavstand

Praksisplassene ligger sjeldent rett utenfor skoleporten. Yrkesfageleven er utplassert over hele fylket og utenfor, inkludert øvrige oppdrettsselskap inkludert NRS og Cermaq. – Vi følger næringslivet opp tett via kontakt, mail og besøk, sier Storhaug.