På 13 sekunder får laksen en rensende opplevelse av saltvannsfoss om bord i Pure Shipping sine 360 graders avlusningssystem. Uten medikamentbruk fjernes opptil 94 prosent av lusen på fisk opptil 10 kg. En skånsom behandling bringer appetitten oppe i 80 prosent påfølgende dag.

Som kjent i bransjen; mandager er lusetellingsdag i norsk oppdrettsnæring. Tipper tellingen over gjeldende grense, har anleggene én uke på seg for tiltak.
– Vi etablerte Pure Shipping våren 2016 for å dekke behovet i vår egen oppdrettsvirksomhet. Avlusningsarbeidet internt har vært så vellykket at vi kunne åpne for eksterne oppdrag. Positiv velkomst har skapt rom for ekspansjon til to avlusningsfartøy og ett servicefartøy, samt en virksomhet med over 20 medarbeidere, sier daglig leder Jan Erik Nordseth.
Selskapet har kontor på Smøla på Nordmøre og opererer i prinsippet langs hele kysten, med prioritet for avtalekunder. Avlusningssystemet FLS Delousing System er levert fra Flatsetsund Engineering.

Saltvannsfoss

– Vi bruker sjøvann uten å forandre temperaturen. Med ejektor-prinsipp har vi full kontroll på at fisken dras gjennom behandlingskammeret rett vei. Systemet bruker mye vann og lite trykk. Laksen skal oppleve dette relativt likt som å stå naturlig i en stri elv, sier han.
– Fisken går fort igjennom systemet, den er kun i kontakt med vann og aldri i fri luft, og kan gjenta behandlingen raskt, legger styreleder Mikael Arild Eines til.
Kapasiteten er på inntil 150 tonn i timen. Da er jobben gjort på 5-6 timer for de største merdene på 700 tonn. Mannskapet jobber to skift. Totaløkonomien ved prosessen blir god blant annet fordi laksen kan gå relativt få sultedager i forkant av behandlingen og raskt får tilbake appetitten.
Med 360 graders spyling blir rengjøringen grundig også under finnene. 

Kvalitet i fokus

Karl Ove Eines er både medeier og én av selskapets styrmenn.
– Kvalitet er viktig. For eksempel leverer et av eierselskapene våre til sveitsiske Balik som er ligger i toppsjiktet blant verdens beste videreforedlere. Det sier seg selv at kvaliteten på råvaren da må være udiskutabel høy, sier Eines.
– Vi ønsker videreføre noe vi kan være stolte av i Norge, at vi er den næringsmiddelnæringen i verden som bruker absolutt minst antibiotika, avslutter Karl Ove Eines.