Ballstad Slip ligger sentralt plassert der fiskeriaktivitetene i Norge er på det mest intense. Kompetente medarbeidere og et godt tillitsforhold til kundene er bærende for det snart 100 år gamle service- og vedlikeholdsverftet.

Egen skipshandel og redningsflåteservice inngår også i tilbudet.
– I vår bransje er erfaring avgjørende for å kunne levere tjenester som kundene er fornøyde med. Våre 40 medarbeideres samlede kompetanse og nettverk er basis for oss, sier daglig leder Roger Abrahamsen.

Foto: Tore Berntsen

Gjennomsnittlig ansiennitet er 15 år ved skipsverftet som tar inn båter fra rundt åtte til 40 meter. Visjonen er å være kystflåtens førstevalg, noe medarbeiderne har med seg i bevisstheten hele tiden.
– Her i Vestvågøy og nabokommunene er fiskeriaktivitetene størst i landet. Vi er en viktig brikke for å holde dette i gang og leverer i et gjensidig avhengighetsforhold til kundene våre ofte gjennom generasjoner, sier Abrahamsen.

Foto: Magnus Skare

Kystbåtrederne er sentral målgruppen, men hele kystflåten er innom inkludert servicebåter, Kystverket, Redningsselskapet, servicefartøyer m.m. Kundene kommer fra nærområdet, men også nord fra Finnmark og sørfra.
Selskapet jobber aktivt med rekruttering via lærlingsystemet og utgjør en populær og stabil arbeidsplass i kommunen.