Det sier daglig leder John Sverre Lorentzen, tredje generasjon i Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg i Lofoten.

Historikken går tilbake til 1923. Faren tok over på 50-tallet. Siden da har bedriften levert over 1000 kaikraner og drøyt 60.000 anlegg til kystfiskeflåten og oppdrettsnæringen. Fjerde generasjon er nå i full sving på anlegget som har 30 meters kai hvor installasjoner og servicearbeider blir utført. 
– Folk driver konkurransefiske. Da gjelder det å bli betjent fort når noe uforutsett skjer. Vi sender mye med Widerøe langsmed kysten, for folk vi gjerne ha utstyret levert til dagen etter, forteller Lorentzen. 

Med arbeidsplasser om bord på 8-12 kvadratmeter spiller tilpasning, plassering og montering stor rolle. Lorentzen Hydraulikk har dialog med konstruktører og eiere, og plasserer utstyr først inn på tegninger og senere ved kai. Sikkerhet og kvalitet er høyt prioritert. Han mener bestemt at virksomheten må være størst i sin nisje i Norge overfor kystfiskeflåten. 
– Vi har bygd ut ganske mye de siste 6-7 årene og fått enda mer effektivt utstyr, sier han. Blant de 24 ansatte i den solide bedriften er mange ungdommer og lærlinger. Delene leverandøren bruker er standard og lett å erstatte.