Rov AS leverer uavhengige, etterprøvbare inspeksjonsrapporter og kartlegging under vann med høy kvalitet til en lav pris.

Under vann i kystnære strøk og innland leverer Rov AS uavhengige, etterprøvbare inspeksjonstjenester og kartlegging med høy kvalitet til lav pris. Havbruk, kraftverk, Havarikommisjonen, Politiet og offshorevirksomheter står på kundelisten.

– Vi produserer troverdig dokumentasjon som blir levert i en effektiv dokumentasjonsflyt til fageksperter og kunder. Det gjør oss helt spesielle, sier daglig leder Robert Sørheim Olsen i Rov.

– Kundene kan også følge med direkte over videolink.

Noen inspeksjoner er rutine. Andre er ukjente og haster for å sikre bevis, drift, verdier og miljø. Rov har røtter tilbake til 1989. Selskapet har erfaring med det meste. De stiller med alt fra én mann med en rov (miniubåt) til operasjoner med større fartøy bemannet med fagspesialister og egne utstyrsoperatører og topp moderne, høyteknologisk utstyr.

Operasjonene går ned til 1500 meter under havoverflaten og opp i høyden i kraftverkenes vannreservoirer og tunneler. For havbruksnæringen gjør Rov bunnkartlegging, fortøyningsinspeksjon og notinspeksjon.

– Vi har portable og modulært oppbyggede systemer. Slik unngår vi spesialløsninger og kan enkelt tilpasse oss oppdragene kostnadseffektivt og fleksibelt. Oppdragene vi får offshore har basis i dette, sier Sørheim Olsen.

Rov har en grunnbemanning på ti medarbeidere. Den suppleres ved behov fra et nettverk av samarbeidspartnere og fagpersoner. Selskapets systemer har klimautslipp som ligger godt under bransjegjennomsnittet.