Samba leverer tjenester for aquakultur, offshore og bygg og anlegg. Med snart tre fartøy som marsjer i 45 knop er mobiliseringstiden for blant annet ROV-tjenester kort. Med nytt utstyr kan selskapet drive fjellboring på 500 meters dyp. 

– Vi snur oss rundt og får jobben raskt gjort. Denne filosofi en har vært bærende for oss hele tiden. Kundene setter stor pris på dette, vi sier aldri ”nei” til et oppdrag, forteller daglig leder Eirik Haugland.
Fra sin base i Os i Hordaland, leverer selskapet et bredt spekter av tjenester. Haugland trekker frem tjenester for avlusning, fortøyningsarbeid av oppdrettsanlegg og ROV-inspeksjon. Ikke mindre enn sju ROV-er står klare til å løse varierte oppgaver. 

Kort mobiliseringstid

– Ofte haster det. Vi har derfor veldig kort mobiliseringstid, sier han.
Selskapet har to hurtiggående arbeidsbåter og har under levering en tredje som kan gå i opptil 60 knop. Full fart er sjeldent nødvendig hele veien, men båtene reflekterer kundenes behov for rask hjelp og Samba sin vilje til å imøtekomme dette.

– Uansett leverer vi med høy kvalitet. Det er noe som kjennetegner oss og følger av at vi har lang erfaring i å finne løsninger.
Samba har over 30 medarbeidere og flere som kan hentes inn ved behov. Arbeidsoppgavene langsmed kysten er varierte, og selskapet har derfor gjennom årene opparbeidet seg et kontaktnettverk av kyndige leverandører som kan løse ulike, spesialiserte oppgaver. 

Innovative løsninger

Haugland forteller at selskapet liker å være en pådriver for at kundene skal få løsninger på behovene sine, og inviterer til å ta kontakt og drøfte hva det måtte være. For eksempel har selskapet utviklet en maskin for fjellboring for forankring som kan senkes til dybder hvor dykkere ikke når.
– En sak vi har fått god respons på, er at vi laster semitrailere med rognkjeks om bord vår ombygde ferje, kjører ut til merdene og slipper fisken rett uti uten omlasting, avslutter han.