– På tross av at vi har vært Gasellebedrift fem år på rad, er vi mer opptatt av kvaliteten på tjenestene og produktene vi leverer, enn å vokse for vekstens egen skyld. Og forsystemet AKVA Subsea Feeder er et godt eksempel på hvordan vi prioriterer forskning og innovasjon med utgangspunkt i utfordringene våre kunder står overfor.

Det forteller daglig leder, Brynjar Karlsen, i Rørvik-bedriften Nærøysund Aquaservice. Med en rekke havbruksaktører på kundelisten, har servicebedriften med 25 ansatte vokst til å bli en ledende leverandør av alt fra sveis av plast og metall, via oppdrag med ROV til produksjon av flytekaier. Vi vasker og kontrollerer oppdrettsmerder, gjør WASSPmultistrålekartlegging av havbunnen og renser nøter med vaskeroboter og -rigger.

Vi setter vår ære i å forstå utfordringen kundene våre står ovenfor og viderefører erfaringen vår til nye generasjoner fagfolk, blant annet ved å være lærebedrift i 3 fag.

Dypvannsforing – nedtur for lusa

– Vi er også opptatt av å «pakke» kunnskap og erfaring i innovative løsninger som hjelper næringen vi jobber for. AKVA Subsea Feeder (illustrasjon) er et godt eksempel. Dette systemet for undervannsforing som vi har utviklet og produserer, og som selges av AKVA group, tar hensyn til forskning som viser at det er flest lakseluslarver i den øvre delen av vannsøylen. Vår løsning bidrar til at fisken går dypt, ved at de fores 4 eller 7 meter under overflaten, sier Brynjar Karlsen.