Da Salt Ship Design ble etablert for fem år siden, var målet å designe fartøyene på brukernes premisser. – Vi hadde alle lang erfaring fra bransjen, og visste godt hvordan vi ville at et designfirma skulle organiseres, for å kunne støtte kunden i utviklingen av de beste båtene.

Det forteller salgssjef i den Stord-baserte virksomheten, Tor Henning Vestbøstad, som også har et stort team ingeniører ved kontoret i Polen. 
– I dag, nesten 20 båtprosjekter senere, er vi flere enn 70 personer ved de to kontorene, alle med variert erfaring og kompetanse. Det som binder oss sammen, er engasjementet, interessen for skipsdesign og ambisjonen om alltid å levere den beste båten, oppdragsgiverens behov, ønsker og økonomi tatt i betraktning.

Offshore, fiske og havbruk

Tre skip tegnet av Salt, er allerede levert og i drift. 16 nye båter er under bygging i Norge, Tyrkia, Kina, Sør-Korea og Tyskland, alt fra konstruksjonsfartøyer og brønnintervensjonsfartøyer til båter for kabellegging, ankerhåndtering og fiske.
– Mens oljenæringen seiler i motvind, går fiske og havbruk bra. Vi registrerer stor interesse fra denne bransjen og flere av henvendelsene som vi tror at kommer til å bli konkrete oppdrag, går ut på å tegne fartøyer for denne næringen. Det opplever vi som en anerkjennelse av kvaliteten på designene vi utvikler. Vi er gode på å forstå rederen, rederen sin kunde og mannskapets behov og ønsker for deretter å tegne dette ut i et optimal skipsdesign.
– Kunnskapen og erfaringene til de som jobber i Salt Ship Design, setter oss i stand til å tegne båter vi er stolte av. Og det er kundenes opplevelse av hvordan båten fungerer i drift, som er målet på vår suksess, forklarer Vestbøstad.
– Alle prosjektene vi leverer, innebærer en stor grad av skreddersøm. Det forutsetter et nært samarbeid med oppdragsgiver, fra idé og konseptstadiet, via design til konstruksjon og drift. Og det er vi gode på. Vi vet at dette er båter som skal fungere til veldig spesifikke oppgaver, de er ofte hjemmet til mannskapet over lang tid og de skal operere optimalt under varierende værforhold.

Hele veien til levering

Salt Ship Design følger prosjektene de utvikler i hele prosessen, og fortsetter samarbeidet med rederen gjennom bygging og til idriftsettelse. – Vi leverer all dokumentasjon og sørger for at det skipet som seiler ut fra verftet, er det samme som oppdragsgiveren drømte om sammen med oss over tegnebordet, avslutter salgssjef Tor Henning Vestbøstad i Salt Ship Design.
Salt Ship Design er i august i år tilstede på Norfishing i Trondheim og ONS i Stavanger.