Verftsopphold koster kundene tid og penger. Skarvik jobber for at oppholdene skal være kortest mulig. Nye investeringer kutter operasjonstiden til det halve for sandblåsing av lastetanker og –rom.

Service- og vedlikeholdsverkstedet Skarvik ligger i Svolvær og betjener kunder inkludert ferger, Forsvaret, fartøy for fiske, oppdrett og offshore. Alle ønsker effektive verkstedsopphold kombinert med høy kvalitet. 
– Vi har over 10 års erfaring med bruk av mekanisk opererte utstyr for høytrykksspyling av skrog forut for malingsarbeid. Godt rengjorte skrog gir høy kvalitet på den ferdigmalte overflaten, forteller daglig leder Marius Løken. 
Familiebedriften har lagt hele verkstedanlegget under tak. – Da blir du ikke forsinket av regn og uvær, sier Løken. 
Nylig investerte Skarvik i utstyr for å effektivisere og skape enda høyere kvalitet på malingsarbeid i lastetanker og -rom. Kravene til overflaten er spesielt strenge for eksempel ved transport av levende oppdrettsfisk i brønnbåter eller fisk nedkjølt i RSV. 

– Med nytt utstyr kan vi utføre overflatebehandlingen på opptil halve tiden sammenlignet med manuelt utstyr, sier han.
Investeringen består av sandblåsingsutstyr, ventilasjonsutstyr, vakuumsuger og luftavfukter.
– Når det er snakk om sandforbruk på kanskje 150 tonn, sier det seg selv at det er bedre med støvsuger fremfor å spa ut sanden. Støvsugeren vår er fire meter høy!